2005-2012
Més universitat, més oberta, més connectada

Fem memòria

Síntesi de la memòria del curs 2011-2012

Informe d'activitat R+D+I+T (2007-2012)

Memòria del curs 2010-2011

Síntesi de la memòria del curs 2010-2011

15 anys d’universitat xarxa

Walk In – Núm. 7 Jo sóc UOC 15 anys

Síntesi de la memòria del curs 2009-2010

Síntesi de la memòria del curs 2008-2009

Síntesi de la memòria 2007-2008

Memòria del curs 2006-2007

Memòria del curs 2005-2006