Maria Antònia Salvà

Lluneta del pagès

Lluneta del pagès,
jo estic dins ca-teva
i tu no em dius res.

Jo tenc un aucell
que canta l’aubada
i a cada passada
se bada un clavell.

Jo sent un mussol
que plora, i voldria
cantar nit i dia
com un rossinyol.

Lluneta del pagès,
jo estic dins ca-teva,
lluneta del pagès,
i tu no em dius res.