Accés a la prova


Només heu de triar l'opció encertada entre les diverses possibilitats que s'ofereixen. Recordeu que cal fer la prova sencera i mirar de respondre com més preguntes, millor. No podeu retrocedir atès que aquesta prova us avalua progressivament. Per acabar, podeu seleccionar l'opció avaluació (per saber el nombre d'encerts, d'errors i el resultat de la prova) o l'opció verificació (per tornar a l'inici de la prova i repasar les respostes).

Requisits informàtics

  • Els requisits informàtics per a realitzar la prova de nivell són:Processador Pentium IV
  • Memòria RAM 512 MB (recomanable 1.024 MB)
  • Resolució monitor 1.024 x 768
  • Comunicacions XDSI/ADSL o cable (recomanable)
  • Windows XP
  • Microsoft Internet Explorer 6.0 o Firefox 2.0
  • Macromedia Shockwave 8.5

Taula d'equivalències

Un cop acabada la prova de nivell i segons les respostes encertades, el resultat de la prova situa l'estudiant en un dels quatre nivells amb la proposta de l'itinerari a seguir.

Resultat de la prova Itinerari a seguir
nivell baix intermedi
nivell mitjà
nivell avançat suficiència
nivell alt

 


 

Amunt