ISSN 1575-2275Dipòsit Legal B.20995-99

Normes de publicació

DIGITHUM és una revista peer-reviewed: la publicació d'articles està subjecta al vistiplau, pel que fa a l'adequació temàtica i la qualitat, d'un membre o més d'un membre del Consell de Redacció o del Consell Assessor.

Els articles de DIGITHUM, que s'hauran de correspondre amb les àrees temàtiques definides, han de ser originals, llevat de casos excepcionals proposats pel Consell Assessor o el Consell Editorial i aprovats per aquest últim. Els textos s'han d'ajustar a les normes de publicació consignades en aquest mateix apartat.

L'enviament d'originals a la revista DIGITHUM ha de seguir els passos següents:

1. Registrar-se com a autor en el sistema de gestió de la revista vigent a partir de l'any 2009: Registre.
2. Activar el registre.
3. Entrar en el sistema amb el nom d'usuari i contrasenya amb els quals t'hagis registrat en els primers passos.
4. Fer clic a "Començar un nou enviament" i completar els cinc passos que el sistema requereix.

Els autors dels textos acceptats confereixen a DIGITHUM el dret de fer-los accessibles permanentment en un arxiu electrònic i, eventualment, de fer-ne una difusió en altres suports.


Pautes

Els articles que s'enviïn per a la consideració del Consell Editorial de DIGITHUM han de tenir un màxim de 3.000 paraules i han d'incloure la informació següent:

Els gràfics i les imatges s'han de lliurar en un fitxer a part. Cal que vagin enumerats, amb un peu que n'identifiqui el contingut i amb una indicació clara del lloc d'inserció.


Llengües


Drets

Els continguts publicats a DIGITHUM estan subjectes a una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 2.5 Espanya de Creative Commons, el text complet de la qual es pot consultar a http://creativecommons.org/ licenses/by-nc-nd/2.5/es/deed.ca . Així, doncs, se'n permet la còpia, distribució i comunicació pública sempre que se citi l'autor del text i DIGITHUM, tal com consta en la citació recomanada inclosa en cada article, però no se'n poden fer usos comercials ni obra derivada.

És responsabilitat dels autors obtenir els permisos necessaris de les imatges que estiguin subjectes a Copyright.

Referències bibliogràfiques

Les referències bibliogràfiques s'han de presentar seguint la norma ISO 690 (INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION. Norme internationale ISO 690: documentation - références bibliographiques - contenu, forme et structure. 2e éd. [Genève]: ISO, 1987), tal com es mostra en els exemples següents:


UOC

Digithum és una revista impulsada pels Estudis d'Humanitats i els Estudis de Llengües i Cultures de la UOC

Llicència de Creative Commons Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 2.5 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que citeu l'autor i la revista que els publica (Digithum), no en feu un ús comercial i no en feu obra derivada. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/ licenses/by-nc-nd/2.5/es/deed.ca.