ISSN 1575-2275Dipòsit Legal B.20995-99

Temàtica i objectius

Aquesta pàgina mostra la línia editorial vigent des de l'any 2005 fins al 2008. Si vols consultar la línea editorial actualitzada, fes clic en l'enllaç següent: DIGITHUM: Temàtica i objectius.La revista electrònica DIGITHUM, adreçada a acadèmics, professionals, estudiants dels diferents camps de les humanitats i les ciències socials, s'edita amb aquests objectius:

 1. La difusió/publicació d'articles de reflexió o resultats de recerques que responguin als àmbits temàtics següents:
  • La societat del coneixement: anàlisi de les transformacions en l'era digital dels objectes d'estudi de les humanitats i les ciències socials.
   Entenem per societat de la informació o societat del coneixement l'estadi evolutiu actual de la societat en què la utilització generalitzada de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per a la producció i l'intercanvi d'informació i coneixement determina l'evolució i la transformació de la vida social, política i econòmica especialment, però no exclusivament, als països desenvolupats.
   La transformació cap a la societat del coneixement repercuteix en els fonaments que organitzen i estructuren les societats de manera que implica diversos processos que configuren un nou context o entorn social. Aquests processos són la globalització econòmica, política, cultural i lingüística; la conversió de la informació en matèria primera, i la reelaboració de la identitat social.
  • Repercussions de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en l'estudi, l'ensenyament i la difusió de les humanitats i les ciències socials.
  • Aplicacions de les TIC per a l'estudi, l'ensenyament o la difusió de les humanitats i les ciències socials.
 2. La promoció, entre la comunitat acadèmica i els seus lectors, de debats periòdics entorn dels àmbits temàtics de la revista, els quals estaran en principi relacionats amb el dossier.
 3. DIGITHUM també reserva un espai per a difondre determinats articles que, tot i no pertànyer estrictament als àmbits temàtics expressats, per la seva qualitat o actualitat signifiquin una aportació rellevant en els camps d'estudi de les humanitats i les ciències socials.

Periodicitat, estructura i seccions

DIGITHUM és una publicació anual que apareix al mes de maig.
Cada número de DIGITHUM inclou un dossier temàtic, una secció miscel·lània d'articles i, eventualment, ressenyes.


Drets

Els continguts publicats a DIGITHUM estan subjectes a una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 2.5 Espanya de Creative Commons, el text complet de la qual es pot consultar a http://creativecommons.org/ licenses/by-nc-nd/2.5/es/deed.ca. Així, doncs, se'n permet la còpia, distribució i comunicació pública sempre que se citi l'autor del text i DIGITHUM, tal com consta en la citació recomanada inclosa en cada article, però no se'n poden fer usos comercials ni obra derivada.

UOC

Digithum és una revista impulsada pels Estudis d'Humanitats i els Estudis de Llengües i Cultures de la UOC

Llicència de Creative Commons Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 2.5 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que citeu l'autor i la revista que els publica (Digithum), no en feu un ús comercial i no en feu obra derivada. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/ licenses/by-nc-nd/2.5/es/deed.ca.