ISSN 1575-2275Dipòsit Legal B.20995-99

AAA
mida text
Article

Dossier "El ciberplagi acadèmic"

Webgrafia al voltant del ciberplagi. Referències a la xarxa sobre el ciberplagi acadèmic

Jaume Sureda (sureda.negre@gmail.com)
Catedràtic del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació de la Universitat de les Illes Balears (UIB)

Rubén Comas (rubencomas@gmail.com)
Doctorand del departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació de la Universitat de les Illes Balears (UIB)

Mercè Morey (merce.morey@uib.es)
Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació, Universitat de les Illes Balears (UIB)

Resum

En aquest article es proporcionen les fonts de documentació que hi ha a internet i que poden aportar al lector que hi estigui interessat un coneixement més profund de qualsevol de les cares, les arestes i els vèrtexs del polièdric fenomen del plagi acadèmic entre l'alumnat.

D'acord amb aquest objectiu, el treball s'ha estructurat en sis apartats. En el primer apartat s'aporta informació sobre grups de recerca i centres que treballen en el tema del plagi. En el segon apartat es donen les referències de les revistes acadèmiques directament centrades en la qüestió del plagi acadèmic i d'algunes altres en què, de manera regular, es publiquen articles sobre aquesta temàtica. En el tercer apartat es fa referència a congressos i esdeveniments que tenen com a objectiu analitzar aquest fenomen. A continuació, en els dos apartats següents es proporcionen bibliografies i estudis referents al plagi entre l'alumnat. I en el darrer apartat s'aporten fonts documentals sobre diverses estratègies de lluita contra el plagi.

Paraules clau

ciberplagi, deshonestedat acadèmica, fonts documentals, plagi acadèmic

Data de presentació: setembre de 2008
Data d'acceptació: novembre de 2008
Data de publicació: desembre de 2008

UOC

Digithum és una revista impulsada pels Estudis d'Humanitats i els Estudis de Llengües i Cultures de la UOC

Llicència de Creative Commons Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes -llevat que s'indiqui el contrari- a una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 2.5 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que citeu l'autor i la revista que els publica (Digithum), no en feu un ús comercial i no en feu obra derivada. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/deed.ca.