ISSN 1575-2275

Article

"Ets el meu fetge i el meu cor".
Una anàlisi comparada de l’expressió metafòrica de l’amor en català i en xinès en el marc de la semàntica cognitiva

Mònica-Marta Moyano (mmoyanop@uoc.edu)
Professora a la Universitat d’Estudis Internacionals de Pequín

Resum

L’objectiu principal d’aquest article és respondre a una doble pregunta: com expressen lingüísticament l’amor els xinesos? I els catalans? Hi ha gaires diferències entre les dues visions del mateix sentiment? Per a aconseguir-ho l’autora fa una anàlisi comparada de l’expressió metafòrica en el marc de la teoria cognitiva del llenguatge.

Paraules clau

semàntica cognitiva, lingüística cognitiva, metàfora, conceptes, xinès

Data de presentació: abril de 2005
Data de publicació: maig de 2005