GUIA DE L'ESTUDIANT 2017-2018

Qui som

La UOC és una universitat innovadora, arrelada a Catalunya i oberta al món, que forma les persones al llarg de la vida contribuint al seu progrés i al de la societat, alhora que duu a terme recerca sobre la societat del coneixement. El seu model educatiu es basa en la personalització i l'acompanyament de l'estudiant mitjançant l'aprenentatge en línia.

Hi ha qui veu les coses abans que ningú...
«Un dia, els professors podran adaptar totes les matèries a les habilitats de cada estudiant» (Isaac Asimov, 1988)

El 1988 només era un somni. Des del 1995, una realitat...

Quan va néixer la UOC?

L’any 1995, abans de la popularització d’internet, va néixer la UOC: la primera universitat en línia del món, concebuda totalment a internet i amb dos-cents sis estudiants. Avui, més de 20 anys més tard, té 58.792 graduats, 54.022 estudiants i 3.692 docents.

Va ser una iniciativa del Govern de la Generalitat de Catalunya per a proporcionar accés a l’aprenentatge al llarg de la vida amb l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació i un model d’ensenyament basat en la personalització

És una universitat pública o privada?

És una universitat que presta un servei públic i s’organitza mitjançant gestió privada. Forma part del sistema universitari públic català i espanyol. Les titulacions que ofereix són oficials i avalades per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) i l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació espanyola (ANECA), que asseguren el rigor i l’acompliment dels estàndards exigits pel sistema universitari europeu.

Més informació sobre la consideració jurídica de la UOC

Quins són els valors de la UOC?

Els cinc valors que regeixen l’acció de la UOC són:

  • Compromís: amb els estudiants, els graduats i la societat; amb la qualitat dels serveis i amb la innovació com a constant de l’organització.
  • Respecte: a les persones, a les idees, a les cultures i al món.
  • Transparència: en les informacions, amb les dades i amb els processos.
  • Professionalitat: apoderant les persones que formen part de l’organització, reconeixent els èxits i aprenent dels errors.
  • Sostenibilitat: econòmica, social i ambiental de l’activitat que emprèn la nostra organització.

Coneix la missió, la visió i els valors de la UOC

Reinventant la universitat

L’ensenyament superior no pot ser un mer tràmit que acaba amb un títol oficial, sinó que hauria de contribuir al desenvolupament de les persones, les empreses, les institucions i la societat en general. Cal formar en les habilitats i els coneixements que permetin aportar valor a la societat. La UOC reinventa la universitat des que el 1995 va néixer com a primera universitat en línia del món.

Estudiants UOC al món

Mapa del món amb distribució d'estudiants

UOC GUIA DE L’ESTUDIANT 2017-2018

La UOC a les xarxes

TOP