GUIA DE L'ESTUDIANT 2017-2018

Posa en pràctica el que has après

Com a estudiant de la UOC, tens accés al Servei de Pràctiques i Mobilitat, una experiència formativa que et permet aplicar i complementar els coneixements adquirits en la teva formació acadèmica i alhora adquirir competències que et preparin per a l'exercici d'activitats professionals.

Quins tipus de pràctiques hi ha?

Hi ha dos tipus de pràctiques externes, segons que pertanyin al pla formatiu o no:

  • Pràctiques curriculars: es corresponen amb una assignatura obligatòria o optativa, d’estudis de primer o segon cicle, grau o màster universitari. Pots consultar a Més UOC / La Universitat / Plans si en els teus estudis has de fer pràctiques. 
  • Pràctiques no curriculars: tenen caràcter voluntari i no estan vinculades a una assignatura concreta, per la qual cosa no són necessàries per a superar els estudis. Malgrat tot, també tenen un objectiu formatiu i han de permetre aplicar els coneixements adquirits en la formació acadèmica.

Les pràctiques es poden portar a terme en empreses i institucions d’àmbit nacional i internacional, d’una manera presencial, semipresencial o virtual.

Com s'han de sol·licitar?

El procés de sol·licitud de les pràctiques curriculars varia lleugerament segons els estudis: pots consultar el procés per a cada cas a l’espai Tràmits / Pràctiques a empreses / Pràctiques curriculars. Una vegada assignada la pràctica, et podràs matricular de l’assignatura corresponent a Tràmits / Matrícula, durant el termini ordinari de matrícula. La durada de les pràctiques és marcada pels crèdits de l’assignatura.

Les pràctiques no curriculars les pots buscar pel teu compte i proposar a la UOC un centre, entitat, empresa o institució per a fer-les. També pots consultar les ofertes de la borsa de treball a l'eina de pràctiques, dins la convocatòria Pràctiques no curriculars – 2017-18, la trobaràs a Tràmits / Pràctiques a empreses / Pràctiques no curriculars. A la pàgina de pràctiques no curriculars també hi trobaràs els requisits que has de complir per a poder fer-les.

En tots dos casos, el Servei de Pràctiques i Mobilitat s’encarregarà de gestionar la subscripció del conveni de cooperació necessari per a dur a terme les pràctiques.

Com puc fer estades a l'estranger?

A més de posar en pràctica els coneixements apresos durant el procés formatiu i adquirir competències tècniques i socials, els programes de mobilitat a l'estranger donen la possibilitat de desenvolupar-te en un altre idioma.

Podem distingir dos tipus bàsics d’estades a l’estranger:

  • Mobilitat per a formació: al Campus trobaràs la relació d’àmbits i universitats on és possible fer estades a l’estranger per a formació, sia com a part del programa Erasmus+ o per acords específics de la institució.
  • Mobilitat per a pràctiques: estades internacionals per a pràctiques curriculars o no curriculars. Pots proposar tu el centre, l’entitat, l’empresa o la institució.

Podràs consultar tota la informació sobre la realització de pràctiques i estades a l’estranger a Tràmits / Pràctiques internacionals.

Estudiants UOC al món

Mapa del món amb distribució d'estudiants

UOC GUIA DE L’ESTUDIANT 2017-2018

La UOC a les xarxes

TOP