GUIA DE L'ESTUDIANT 2017-2018

Tria què vols estudiar

La UOC respon a les diverses necessitats d'aprenentatge de les persones al llarg de la seva vida mitjançant una oferta formativa extensa, que s'actualitza i s'amplia constantment per a incorporar nous àmbits de coneixement. L'oferta actual de la UOC es divideix en graus, màsters oficials i programes de doctorat; en màsters, postgraus i especialitzacions propis; en seminaris i cursos, i en formació en idiomes.

Graus

Els graus de la UOC proporcionen una formació d’alt nivell i rigor acadèmic amb la finalitat que l’estudiant obtingui una formació general orientada a la preparació per a l’exercici d’activitats de caràcter professional.

Amb una càrrega lectiva de 240 crèdits ECTS i una durada de vuit semestres, els graus de la UOC ofereixen una formació universitària flexible orientada al món professional. El pla d’estudis conté un mínim de 60 crèdits ECTS de formació bàsica, dels quals almenys 36 estan vinculats a matèries de la branca de coneixement a què s’adscriu el grau.

Consulta l’oferta de graus de la UOC i les seves sortides professionals

Màsters oficials

Els màsters universitaris són estudis amb ple reconeixement oficial, oberts a estudiants amb títol universitari previ i que vulguin una formació avançada de caràcter especialitzat en determinats àmbits.

Els màsters universitaris tenen una doble orientació: a l’especialització acadèmica o professional, o bé a la promoció de la iniciació en tasques de recerca. Tenen una durada mínima de 60 crèdits ECTS que podràs cursar al teu ritme.

Consulta l’oferta de màsters de la UOC i les seves sortides  professionals

Programes de doctorat

Els programes de doctorat són estudis adreçats a impulsar la recerca en els àmbits acadèmic, científic i empresarial mitjançant l’adquisició de competències requerides per a obtenir el títol de doctor, màxim nivell d’estudis que la Universitat pot concedir.

La UOC ofereix actualment tres doctorats en línia que consoliden el seu lideratge com a institució pionera a escala europea i referent internacional en aprenentatge virtual:

Màsters, postgraus i especialitzacions propis

Amb una experiència dilatada en formació de postgrau en línia i una comunitat de graduats consolidada, la UOC ofereix un ventall ampli d’estudis propis, de diferents àmbits d’interès, orientats a l’adquisició de noves competències professionals.

La UOC ofereix itineraris en més de trenta programes diferents, compostos per màsters, diplomes de postgrau, especialitzacions o cursos en tretze àmbits d’interès.

Consulta l’oferta i l’itinerari acadèmic de cada programa

Seminaris i cursos

Els seminaris i cursos de la UOC responen a la missió de la Universitat de facilitar la formació de les persones al llarg de la vida, sense necessitat d’haver cursat estudis prèviament. Tenen per objectiu actualitzar i aprofundir coneixements i establir lligams amb temes d’actualitat.

Els seminaris i cursos tenen una durada de quatre setmanes i una càrrega docent de 25 hores en el cas de cursos intensius arriben a les 50 hores, i poden incloure assignatures de qualsevol dels àmbits d’estudi de la Universitat.

A més, mitjançant l’Ateneu universitari, la UOC ofereix a qualsevol ciutadà l’oportunitat de cursar les assignatures universitàries que li interessin més, amb la resta d’estudiants universitaris de la UOC i a les mateixes aules, però sense dependre de la formació prèvia que tingui.

Consulta els diferents seminaris i cursos que ofereix la UOC

Cursos d'idiomes

El Centre d’Idiomes Moderns imparteix les assignatures de llengua estrangera que formen part dels plans d’estudis de les diferents titulacions oficials de la UOC. És obert a la ciutadania no universitària, que pot disposar d’una formació de qualitat en diverses llengües i nivells.

El Centre d’Idiomes Moderns s’integra en els Estudis d’Arts i Humanitats i el seu objectiu és satisfer la necessitat d’una societat que assisteix al creixement de la mobilitat universitària, de l’intercanvi global de béns i serveis i dels contactes interculturals.

Consulta l’oferta del Centre d’Idiomes Moderns

Estudiants UOC al món

Mapa del món amb distribució d'estudiants

UOC GUIA DE L’ESTUDIANT 2017-2018

La UOC a les xarxes

TOP