Español | English

Mapa del PIC: Modernització tecnològica, canvi organitzatiu i serveis als usuaris en el sistema de salut de Catalunya
PIC: Modernització tecnològica, canvi organitzatiu i serveis als usuaris en el sistema de salut de Catalunya

PROJECTE INTERNET CATALUNYA (PIC)Modernització tecnològica, canvi organitzatiu i serveis als usuaris en el sistema de salut de Catalunya

Aquest estudi va analitzar la interacció del canvi organitzatiu, els valors culturals i el canvi tecnològic en el sistema sanitari català. L'estudi se subdivideix en cinc parts diferents. La primera és una anàlisi de contingut de webs relacionats amb la salut a Catalunya. La segona és un estudi dels usos d'Internet en qüestions relacionades amb la salut entre la població en general, les associacions de pacients i els professionals de la salut, i es basa en un sondeig per Internet adaptat a cada un d'aquests grups. La tercera part és un estudi de treball de camp dels programes experimentals duts a terme pel Govern català en diverses àrees i hospitals locals per a integrar electrònicament la història clínica dels pacients. La quarta és un estudi de les implicacions organitzatives de la introducció de sistemes d'informació en la gestió d'hospitals i centres d'assistència primària a l'Institut Català de Salut, el principal proveïdor de salut pública a Catalunya, i es basa en un sondeig per Internet i entrevistes en profunditat. La cinquena part és un estudi de cas dels efectes organitzatius i socials de la introducció de les tecnologies de la informació i la comunicació en un dels principals hospitals de Catalunya, l'Hospital Clínic de Barcelona. L'estudi es va dur a terme entre el maig del 2005 i el juliol del 2007.

Equip de recerca
Manuel Castells, professor de la UOC i director del projecte de recerca
Francisco Lupiáñez, professor de la UOC
Francesc Saigi, professor de la UOC
Josefina Sánchez, investigadora sènior de l’IN3

Amb la col·laboració de:
Albert Fornieles, professor col·laborador de la UAB
Anna Graells, ajudant de recerca
Imma Grau, doctoranda del programa de doctorat de la UOC
Carolina Jiménez, ajudant de recerca
Salomé Larrea, professora associada de la UAB
Mireia Utzet, ajudant de recerca

Amb el suport de:

logo de la Generalitat de Catalunya

Data de començament de la recerca
Maig de 2005

Data d’acabament de l'informe de recerca
Juny de 2007

Data de publicació
Desembre de 2007