Tornar enrera Homepage "La tristesa com a estil": La rplica calderiana al realisme histric de Joaquim Molas

NOTES

1. Es tracta d'estudiosos com Jaume Vidal Alcover, Josep Romeu, Miquel Desclot, etc. En fa un bon resum, per exemple, Jaume Aulet (2000, 34).

2. Joan Llus Marfany ja fa referncia a aquesta polmica en el captol dedicat al realisme histric de la Histria de la literatura catalana (1985, 255). A propsit de M. Manent, reflexiona, entre d'altres, J. Aulet (2000, 35). I sobre la crtica fusteriana, vegeu Balaguer (1988, 50-52).

3. Diversos autors s'han ocupat de la temporitzaci del moviment; vegeu, sobretot, lex Broch (1985).

4. Castellet publica dos anys desprs un nou assaig sobre la qesti: Poesia, realisme, histria. Per a una anlisi ms extensa de la seua evoluci al respecte, vegeu . Broch (1978).

5. En qualsevol cas, es tractaria d'una excepci al realisme mgic i la potica de l'humor que predomina en l'obra literria de Calders. Vegeu, en aquest sentit, J. Melcion (1978) i A. Bath (1987).

6. El mateix Castellet, i tamb un dels escriptors claus del realisme histric, Baltasar Porcel, declaren una mena de canvi en les seues preferncies esttiques. Vegeu . Broch (1978).

 

BIBLIOGRAFIA

 

Aulet, J. (2000): "La poesia catalana dels anys seixanta i els diversos usos del realisme", Caplletra, primavera de 2000, nm. 28, pp. 33-50.

Balaguer(1988): "Joan Fuster i el realisme histric. Apunts sobre una dissidncia", Serra d’Or, 355, pp. 50-52.

Bath, A. (1987): Pere Calders: ideari i ficci, Eds. 62, Barcelona.

Broch, (1985): Poesia catalana 1939-1968, Eds. 62, Barcelona.

— (1978): "Anlisi i evoluci de l’obra crtica de J. M. Castellet, segona etapa: el realisme histric (1958-1968)", Taula de canvi 11, Barcelona, pp. 93-116.

— (2000): "Sobre el concepte de realisme i realisme histric", Caplletra, primavera de 2000, nm. 28, pp. 11-18.

Calders, P. (1963): "La tristesa com a estil", Serra d’Or, agost de 1963, en A. Saragatal (1987): Iniciaci al conte literari, Glauco, Barcelona, pp. 105-106.

(1966): "Realitat o fantasia?", Serra d’Or, febrer de 1966, en A. Saragatal (1987): Iniciaci al conte literari, Glauco, Barcelona, pp. 105-106.

(1966b): "L’exploraci d’illes conegudes", Serra d’Or, juliol, agost, setembre, octubre, novembre i desembre de 1966, en A. Saragatal (1987): Iniciaci al conte literari, Glauco, Barcelona, pp. 81-99.

(1969): "D’un extrem a l’altre", Serra d’Or, agost de 1969, en A. Saragatal (1987): Iniciaci al conte literari, Glauco, Barcelona, pp. 107-108.

Castellet, J. M. i J. Molas (1963): Poesia catalana del segle XX, Eds. 62, Barcelona.

Castellet, J. M (1965): Poesia, realisme, histria, Eds. 62, Barcelona.

Marfany, J-Ll. (1985): "El realisme histric" en Histria de la literatura catalana, Ariel, Barcelona, vol. XI, pp. 221-283.

Melcion, J. (1978): "Prleg" a P. Calders (1978): Invasi subtil i altres contes, Barcelona.

— (1997): "La redescoberta de Pere Calders a finals dels setanta", en l’edici a cura de Rosa Cabr (1997): Pere Calders o la passi de contar, Departament de Filologia Catalana. Secci de Literatura de la Universitat de Barcelona — Eumo Editorial, Barcelona.

Molas, J. (1964): "La literatura catalana el 1963", en Llibre de l’any 1963, Alcides, Barcelona. Reeditat en (1975): Lectures crtiques, Eds. 62, Barcelona, pp. 152-155.

(1966): Literatura catalana de postguerra, Rafael Dalmau editor, Barcelona.

(1977): "Retrics i terroristes en la poesia catalana de postguerra", Els Marges, 9, p. 3-6.

Tornar enrera Amunt Homepage