Memòria del curs 2011-2012
IniciCrèdits

Crèdits

Edició

Publicacions a Internet. Àrea de Comunicació. Universitat Oberta de Catalunya.

Director de Comunicació

Eric Hauck.

Director de Publicacions a Internet

Lluís Rius.

Coordinació editorial

Maria Boixadera.

Equip d'edició i redacció

Lluís Matias Álvarez, Eva Asensio, Montse Atienza, Maria Boixadera, Marta Borràs, Anna Busquets, Isabel Carol, Gemma Carrera, Marta Castelló, Elisabet Cervera, Jordi Cornet, Imma Corregidor, Elena Dinarés, Rosa Fàbregues, Núria Ferran, Marta Ferrusola, David Font, Yolanda Franco, Guida Fullana, Gemma Gallifa, Ferran Gifra, Lourdes Gil, Cristina Girona, Teresa Girona, Ariadna Gonzàlez, Roser Leal, Cristina López, Josep Lladós, Antoni Manzanares, Ester Medico, Eva Miguel, Julià Minguillon, Patrícia Noguera, Àngels Novoa, Gerard Pagès, Lluís Pastor, Emma Pedrol, Teresa Pérez, Xavier Rafart, Adolfo Revuelta, Montse Ricart, Mireia Riera, Lluís Rius, Carles Rocadembosch, Elena Rodríguez, Toni Romero, Meritxell Santiago, Isabel Solà, Miquel Strubell, Maria Taulats, Eva Toda, Josep Torn, Montse Vall-llovera, Rosana Verde, Enric Vinaixa, Eduard Vinyamata, Raquel Xalabarder, Anna Zuñiga, John Zvereff.

Correcció i traducció

Servei Lingüístic de la UOC.

Fotografies

David Campos, Txema Salvans, Thomas Vilhelm, O.V., fons UOC.

Disseny i maquetació

Iurisdoc.

Adreça postal

Universitat Oberta de Catalunya, av. Tibidabo, 39-43, 08035 Barcelona.

Web de la UOC

www.uoc.edu.

Web d'aquesta memòria

http://www.uoc.edu/memories/memoria1112.

Dipòsit legal

B. 12331-2013