Memòria del curs 2011-2012

La dada

El 64% dels professors propis de la UOC doctors s’han acreditat.

IniciDocència

Docència

La docència a la UOC s’articula a partir del Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat i del Vicerectorat de Postgrau i Formació Contínua.

“Hem completat l’adaptació a l’EEES i hem obert nous programes d’estudis emergents”

Dr. Pere Fabra Vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat

“Aquest és el curs de vertebració i consolidació de l’Institut Internacional de Postgrau”

Dr. Josep M. Duart Vicerector de Postgrau i Formació Contínua