Memòria del curs 2011-2012

La dada

El curs 2011-2012 la UOC acull 60.096 estudiants i se n’hi graduen 6.547.

Els canals @uocestudiant i @uocestudiante reben un total de 6.478 seguidors.

L’espai Preguntes i respostes registra 12.754 usuaris i recull 1.401 preguntes.

La Borsa de treball per a estudiants i alumni rep 360 ofertes de feina i 345 de pràctiques.

IniciEstudiants i alumni

Estudiants i alumni

La UOC treballa per donar servei als estudiants i facilitar-los l’estudi i també s’orienta a les persones que, un cop graduades, vulguin continuar connectades i formant part de la xarxa UOC.

Dades del Servei d’atenció de la UOC del primer semestre del curs 2011-2012


 
 

Testimonials dels graduats i graduades de la UOC

Estudiants

Reconeixement de l’experiència professional

El primer semestre del curs es duu a terme una prova pilot de reconeixement de l’experiència professional, amb 30 estudiants i 5 tutors.

El reconeixement acreditat de l’experiència professional permet que es convalidin assignatures de pràctiques o altres assignatures vinculades a una experiència laboral.

Preguntes i respostes: un nou espai on els estudiants són els protagonistes

Aquest espai permet que els estudiants plantegin preguntes i que la mateixa comunitat d’estudiants les pugui respondre i triar quina de les respostes enviades té més vàlua. L’objectiu d’aquest espai és anar construint una base de dades de coneixement compartit i autogestionat.

Twitter, un canal d’atenció més

Des dels comptes @estudiant i @estudiante de Twitter, actius des del març del 2011, es resolen 7.085 consultes de més de 6.400 seguidors. Aquestes xifres consoliden Twitter com un canal d’atenció més i confirmen l’aposta de la UOC per adaptar el servei d’atenció a les necessitats dels estudiants i a les xarxes socials.

Servei d’atenció a l’estudiant: temps de resposta

D’acord amb les polítiques de transparència, el Servei d’atenció publica al Campus Virtual les dades d’ús i qualitat del Servei: nombre de consultes, temps de resposta, resultats de les enquestes de satisfacció.

Les notícies, com i quan l’estudiant les necessita

Des del curs 2011-2012 els membres de la comunitat UOC poden gaudir d’un servei de notícies més mòbil, accessible i amb més possibilitats de personalització.

Entre les millores es destaquen l’aplicació Readspeaker, la creació de l’arxiu i el cercador, i el nou Butlletí de Notícies, la subscripció RSS i les opcions de compartir la informació a les xarxes socials més habituals.

Els espais Comunitat i Serveis del Campus Virtual es renoven

La renovació d’aquests espais inclou l’adequació del disseny al del Campus 5.0, la disposició dels apartats en blocs i una reorganització de la informació més intuïtiva i fàcil de localitzar.

Primera convocatòria Erasmus

El curs 2011-2012 la UOC posa en marxa diferents programes de mobilitat internacional. El primer semestre s’obre la primera convocatòria de mobilitat d’estudiants en el programa Erasmus i també diferents acords específics amb altres universitats.

Pràctiques

La UOC posa en marxa diferents grups de treball per a millorar la gestió de les pràctiques. Es duen a terme millores organitzatives pel que fa a l’oferta i la gestió.

Aquest curs la UOC col·labora amb més de 1.100 empreses i organitzacions que proporcionen estades de pràctiques a prop d’un miler d’estudiants.

Borsa de treball

El mes de gener de 2012 entra en funcionament la Borsa de treball, l’espai en què els estudiants i graduats poden trobar oportunitats laborals, pràctiques curriculars i no curriculars i un servei d’assessorament per a buscar feina.

Comissions

Durant el segon semestre del curs 2011-2012 ha tingut lloc el procés electoral de les comissions d’estudis i seu i també de les de comissions de Campus en què els estudiants han pogut escollir als seus representants per al període 2012-2014.

Consell d’Estudiants

Es crea el Consell d’Estudiants de la UOC, l’òrgan de representació, deliberació, consulta i assessorament dels estudiants de la Universitat. El Consell d’Estudiants el formen els estudiants representants de cada àrea o agrupació d’estudis a la Comissió de Campus.


 

Alumni

Durant l’any 2012 la comunitat Alumni es comença a estructurar com una comunitat que es construeix i creix a partir de les inquietuds, les necessitats, les experiències i les aportacions dels graduats i graduades, amb l’acord de la Universitat.

El 7 de març de 2012 el Consell de Direcció Executiu de la UOC aprova el nou plantejament de la comunitat Alumni. L’11 de juny del mateix any el Consell aprova els òrgans de representació i es crea el Consell Alumni.

Jornada Anual Alumni 2012

El 26 d’abril té lloc la trobada de la comunitat de graduats i graduades a Barcelona i el 12 de maig, a Madrid.

La UOC i el CAR (Centre d’Alt Rendiment)

El 26 d’abril de 2012 se signa un conveni de col·laboració amb el CAR per a posar en marxa, el juny del 2012, el programa d’acompanyament d’esportistes d’alt nivell i es defineixen la figura i les tasques dels tutors.

Col·laboració amb UNISUL (Universitat del Sud de Santa Catarina)

La UOC assumeix la gestió de 12 convocatòries d’examen i fa el recull d’incidències i propostes de millora.

Projecte UOC Maps

Es duu a terme la primera fase d’aplicació d’aquest projecte que permet cercar graduats i persones de la comunitat UOC arreu del món.