Memòria del curs 2011-2012

La dada

142 projectes
124 articles científics
25 llibres
156 capítols de llibre
256 contribucions a congressos
41 grups de recerca
11 tesis doctorals
28 becaris de doctorat

IniciR+D+I

La recerca i la innovació

L’activitat de recerca, transferència i innovació de la Universitat s’estructura en més de 30 grups de recerca, que estan vinculats als estudis i àrees de coneixement i als dos centres de recerca de la Universitat: l’eLearn Center i l’Internet Interdisciplinary Institute.

«Aquest curs hem desplegat els plans estratègics de recerca i d’innovació i hem consolidat els programes de doctorat.»

Dra. Teresa Sancho Vicerectora de Recerca i Innovació

Els objectius que fixem per al curs 2011-2012 són quatre:

  • Vetllar per la coherència dels plans directors dels centres de recerca, d’acord amb el Pla estratègic 2011-2014 aprovat pel Consell de Govern, i, en aquesta línia, consolidar els programes de doctorat.
  • Millorar els serveis de l’Oficina de Suport a la Recerca i de la Biblioteca, en la gestió de la recerca del personal investigador.
  • Mantenir una relació contínua amb els agents externs, en l’àmbit institucional, de l’administració o de la resta d’universitats, per a promoure aliances i contactes fonamentalment per a la recerca.
  • Desenvolupar el Pla director d’innovació.