Memòria del curs 2011-2012

La dada

Més de 70 projectes tecnològics i més de 30 projectes de tecnologia educativa en curs.

IniciTecnologia

Tecnologia

Des dels equips de Sistemes d’Informació i de Tecnologia Educativa es dóna resposta a necessitats tecnològiques sorgides des de tots els àmbits de la gestió i la vida universitària.

«Aquest curs hem mantingut l’activitat sense perdre de vista el procés de transició cap a un nou equip de govern.»

Dr. Llorenç Valverde Vicerector de Tecnologia
  • «Aquest curs s’ha dut a terme el desplegament del campus mòbil, els projectes d’Open Apps i m-UOC, l’accés a la informació en l’activitat de la UOC en mobilitat.»
  • «Els objectius generals del curs giren entorn de la idea de posar la tecnologia al servei de les tasques d’aprenentatge.»

Sistemes d’Informació

Els objectius dels equips de Sistemes d’Informació són dissenyar, impulsar i aplicar solucions per a les necessitats derivades de la gestió dels equips de la UOC seguint les directrius de l’organització, mitjançant intervencions globals, integrals i sistemàtiques que permetin aconseguir millores en eficiència i eficàcia, i proporcionar la solució més adequada, idònia i integrada a la resta de solucions de manera que se’n garanteixi la continuïtat.

Projectes tecnològics de suport a la docència

Amb el SEC es posa en funcionament un nou sistema d’enllaç al Campus amb un únic circuit automatitzat d’accions de gestió docent, que dota els responsables del procés d’eines de monitorització i d’un seguiment del bolcatge per tal de reduir el nombre d’incidències que es registren al llarg dels processos de començament de semestre.

S’apliquen millores a les opcions dels estudiants als apartats Drets d’examen i Tramesa.

Evoluciona el PDC de gestió de certificats i circuit econòmic, gràcies al qual es poden gestionar els encàrrecs, la contractació i el pagament dels col·laboradors externs segons el nou model establert.

Projectes tecnològics de captació de la demanda

Amb la posada en marxa de la UOC Business School s’obren projectes per a analitzar processos i aplicacions per a gestionar aquesta nova estratègia de transferència universitària: la UOC com la universitat de l’empresa.

Durant el curs 2011-2012 acaba el projecte Desenvolupament de l’Estudia a la UOC, a partir del qual es millora la navegació del web de l’Escola de Llengües i la cerca i se centralitza l’accés a la informació en l’oferta formativa. Aquesta centralització millora la gestió dels processos associats i automatitza la publicació als diferents espais i formats de sortida de l’Estudia a la UOC.

Projectes tecnològics de recerca i difusió del coneixement

El projecte RSS estudiant fa possible la subscripció a les notícies del Campus per RSS, per perfil d’estudiant i per seccions.

Projectes tecnològics de suport

Es modifica l’aplicació Contractes a col·laboradors amb l’objectiu de poder configurar les plantilles de contractes i gestionar l’espai Autor. Amb aquestes millores es dóna suport a l’objectiu estratègic d’accés obert als materials docents.

A més, s’instal·la, parametritza i configura l’eina de gestió d’accessos físics que permet gestionar l’accés de les persones als edificis de la UOC, per rols i diferents nivells de permisos, d’acord amb la política de seguretat de la Universitat.

Projectes tecnològics d’evolució i actualització d’aplicacions

Amb el projecte Consolidació i virtualització de maquinari i comunicacions es minimitza l’espai ocupat i els recursos consumits per les màquines, elements de comunicacions i d’emmagatzematge del CPD de Castelldefels i Tibidabo mitjançant tècniques de virtualització i de consolidació.

Durant el curs es defineixen les especificacions bàsiques que ha de tenir la CMDB (Configuration Management DataBase) a la UOC. Es duu a terme un estudi de mercat i s’opta per adquirir, instal·lar i posar en marxa el ManageEngine AssetExplorer.

En el marc del projecte eScriptori es posa en marxa el sistema de videoconferència Webex, que permet gestionar sales i reunions virtuals.


 

Tecnologia Educativa

Els objectius de Tecnologia Educativa són assegurar l’evolució i la millora de les eines tecnològiques d’aprenentatge de la UOC, sigui dissenyant, desenvolupant o adquirint els programes informàtics per a resoldre les necessitats del Campus Virtual i de la gestió dels continguts.

Eines d’ensenyament i aprenentatge

Aquest curs entra en funcionament el projecte eAssessment, una llibreria per a l’avaluació automàtica de tests de preguntes obertes.

Eines per a la comunitat

Entren en funcionament el sistema de preguntes i respostes entre els usuaris, que actua com a base de dades de coneixement compartit en línia, i la Technipedia, una plataforma per a promoure l’emprenedoria entre els joves dels països africans.

Eines per a mòbils

Es publica la versió del Campus Virtual de la UOC per a navegadors mòbils, que, amb una navegació fàcil i intuïtiva, adapta les prestacions i la informació del Campus Virtual a les necessitats dels navegadors de telèfons intel·ligents i tauletes digitals.

Eines de base

Es completa l’adaptació de l’estàndard LTI 1.1 de l’IMS Global Learning Consortium dins el Campus Virtual. Aquesta adaptació facilita la incorporació d’eines externes al Campus Virtual.

Es posa en marxa l’espai d’aprenentatge virtual per al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

Disseny centrat en l’usuari i projectes de suport

Aquest curs s’obren els projectes següents:

Blogs de suport per a la resolució de dubtes i incidències sobre les eines de les aules.
El Laboratori d’accessibilitat multidispositiu que permet avaluar l’accessibilitat i la usabilitat d’espais web i aplicacions mòbils.