• Inici
 • /Personal de gestió
 • Compartir
 • Escoltar
 • Imprimir

Uneix-te al nostre equip Sol·licitud

Àrea Serveis Acadèmics: Tècnic/a d’anàlisi i gestió de dades

Descripció:

La persona seleccionada s’incorporarà com Tècnic/a d’anàlisi i gestió de dades a l’equip de Serveis de Campus dins de l'Àrea de Serveis Acdèmics de la UOC.
 
Funcions:
La seva missió serà  d’analista de dades amb experiència  en programes de software estadístic ( SPSS, R, etc) i mineria de dades, per col·laborar amb la resta de departaments aportant la seva experiència en la definició d’indicadors, aportant valor a la informació i traient conclusions.

 • Elaborar, tractar i extreure dades de les aules de la UOC en particular i del Campus virtual en general per donar suport en la presa de decisions a diferents equips interns de la Universitat
 • Fer seguiment de l’activitat de creació i gestió de les aules de la UOC i fer-ne reportings
 • Fer seguiment de les mètriques web del Campus de la UOC i fer-ne reportings assegurant la seva idoneïtat i incorporant les novetats que es van donant al mercat
 • Definició d’indicadors, producció resultats i aportació de conclusions que ajudin a la presa de decisions i elaboració de quadres de comandaments
 • Assegurar  el rigor i la correcta interpretació dels resultats obtinguts
 • Participar en la definició dels diferents tipus de reporting dels processos relacionats amb la creació i la gestió de les aules
 • Establir mecanismes de control per a assegurar una millor presa de decisions dels diferents processos als que donarà suport
 • Selecció i execució d’anàlisi identificant el model de dades òptim: fonts d’informació, qualitat de dades, tècniques d’anàlisi (mineria de dades), elaboració d’anàlisi, proposta de millora i conclusions.


Es realitzarà una contractació laboral indefinida, a temps complert i amb previsió d’incorporació a febrer de 2018


El centre de treball serà la seu del 22@, ubicada  a la Rambla de Poblenou, 156, Barcelona.

Demanem:

 • Titulació superior de l’àmbit tecnològic (Informàtica, Enginyeries,...)
 • Coneixement en ciència de dades
 • Coneixement de sistemes de visualització de dades i desenvolupament de quadres de comandament
 • Coneixements d’implementació i desenvolupament d’informes automatitzats
 • Es valorarà d’altres llenguatges de programació com Phyton, R,...
 • Capacitat de treball en equip
 • Es requereixen habilitats per realitzar un treball amb rigurositat i eficàcia, ser responsable i autònom, poder treballar en situacions d’alt nivell d’informació i ser flexible i adaptable a un entorn dinàmic i canviant.
 • Capacitat de síntesi, aportant informació rellevant
 • Domini perfecte de català i castellà (parlat i escrit)

Valorem:


 • Coneixement i experiència  amb eines d’anàlisi estadístic
 • Coneixements de Business Inteligence
 • Coneixements d’SQL i experiència en analítica web
 • Experiència en data cleansing: detectant deficiències i proporcionant solucions que millorin la qualitat i la quantitat de la informació
 • Experiència demostrada en datamining
 • Coneixements d'anglès

Rol:

Personal de gestió

Per poder inscriure't a aquesta oferta ho has de fer des del teu espai de candidat/a. El trobaràs fent clic a Uneix-te al nostre equip.Tancament de convocatoria: 07/01/2018

< Enrere