• Inici
 • /Personal de gestió
 • Compartir
 • Escoltar
 • Imprimir

Uneix-te al nostre equip Sol·licitud

Àrea de Tecnologia: Cap de projectes tecnològics

Descripció:

La UOC és una universitat innovadora, arrelada a Catalunya i oberta al món, que forma les persones al llarg de la vida contribuint al seu progrés i al de la societat, alhora que duu a terme recerca sobre la societat del coneixement.
 
La UOC vol ser una universitat que, connectada en xarxa amb la resta d’universitats del món, impulsa la construcció d’un espai global de coneixement i la recerca de frontera en societat del coneixement.

Innova en el model educatiu propi que se centra en l’estudiant, oferint una formació de qualitat i personalitzable, per fomentar la seva competitivitat i contribuir al progrés de la societat.

La persona seleccionada s’incorporarà com Cap de projectes tecnològics al grup de Projectes i Aplicacions de l’àrea de Tecnologia de la UOC.


Funcions:

Es responsabilitzarà de dissenyar i executar els projectes per implementar noves eines tecnològiques segons les necessitats manifestades per les diferents  àrees de la UOC,  estudis o estudiants d'acord amb els objectius i procediments establerts, amb les tecnologies, arquitectures i metodologies estandarditzades, assolint els objectius del projecte amb els terminis, costos i satisfacció dels usuaris esperats.

 • Analitzar les peticions i requeriments de les àrees, estudis, i estudiants per tal de dissenyar els projectes d'implantació de les eines tecnològiques.
 • Tenir el coneixement de l'estratègia i necessitats funcionals de l'àmbit assignat per definir les peticions de nous projectes o proposar solucions tecnològiques.
 • Elaborar els plecs tècnics per a la contractació dels serveis d'implantació dels projectes assignats.
 • Garantir la consecució dels objectius de negoci establerts.
 • Gestionar el pressupost del projecte, el calendari i coordinar els treballs dels proveïdors.
 • Col·laborar amb arquitectura per proposar eines tecnològiques i/o el disseny tècnic.
 • Assegurar la transferència dels projectes a les àrees d'integració i producció, així com als serveis de manteniment.
 • Tenir el coneixement funcional i tècnic de les aplicacions assignades.

Es realitzarà una contractació laboral indefinida, a temps complert i amb previsió d’incorporació a setembre de 2018.

El centre de treball serà la seu de Castelldefels, ubicada  a l’ av. Carl Friedrich Gauss, 5 - Parc Mediterrani de la Tecnologia de Castelldefels, Barcelona.

Demanem:

 • Formació en l’àmbit tecnològic.
 • Experiència prèvia mínima de 6 anys en la gestió, seguiment i direcció de projectes tecnològics (de més de 25.000h), en organitzacions tecnològiques o  amb enfocament digital.
 • Experiència en metodologies de gestió de projectes, assegurament de la qualitat i coordinació de projectes amb múltiples proveïdors.
 • Gran capacitat de comunicació i d’expressió oral i escrita en català, castellà, i anglès.
 • Persona amb un alt nivell d’iniciativa, lideratge, capacitat d’organització i treball en equip.
 • Habilitat per a les relacions personals i per a la comunicació verbal i escrita, així com de negociació i influència.
 • Capacitat de comunicació i d’expressió oral i escrita en castellà i català.
 • Nivell d’anglès a partir de B2 del marc comú de referència, o equivalent al First Certificate.

Valorem:

 • Certificació PMP, PMBOOK, PMI, SCRUM o similars.
 • Experiència prèvia en consultores tecnològiques.
 • Experiència prèvia en el sector universitari.
 • Coneixement del model educatiu de la UOC.

Rol:

Personal de gestió

Per poder inscriure't a aquesta oferta ho has de fer des del teu espai de candidat/a. El trobaràs fent clic a Uneix-te al nostre equip.



Tancament de convocatoria: 19/06/2018

< Enrere