• Inici
 • /Personal de gestió
 • Compartir
 • Escoltar
 • Imprimir

Uneix-te al nostre equip Sol·licitud

Àrea de Tecnologia: Cap de projectes tecnològics en l’àmbit de la recerca i transferència

Descripció:

La UOC és una universitat innovadora, arrelada a Catalunya i oberta al món, que forma les persones al llarg de la vida contribuint al seu progrés i al de la societat, alhora que duu a terme recerca sobre la societat del coneixement.
 
La UOC vol ser una universitat que, connectada en xarxa amb la resta d’universitats del món, impulsa la construcció d’un espai global de coneixement i la recerca de frontera en societat del coneixement.

Innova en el model educatiu propi que se centra en l’estudiant, oferint una formació de qualitat i personalitzable, per fomentar la seva competitivitat i contribuir al progrés de la societat.

La persona seleccionada s’incorporarà com Cap de projectes tecnològic en l’àmbit de la recerca i transferència, dins de l’àrea de Tecnologia de la UOC.


Funcions:

Es responsabilitzarà de dissenyar i executar els projectes segons les necessitats manifestades per els grups de recerca tecnològics de l’IN3, com per la resta d’unitats de l’Oficina UOC de Suport a la Recerca i la Transferència (OSRT) d'acord amb els objectius i procediments establerts, amb les tecnologies, arquitectures i metodologies estandarditzades, assolint els objectius del projecte amb els terminis, costos i satisfacció dels usuaris esperats.

 • Analitzar les peticions i requeriments per tal de dissenyar els projectes d'implantació de les eines tecnològiques que donin resposta a les necessitats de la OSRT.
 • Elaborar els plecs tècnics per a la contractació dels serveis d'implantació dels projectes assignats.
 • Gestionar el pressupost del projecte, el calendari i coordinar els treballs dels proveïdors.
 • Portar la interlocució principal amb les àrees funcionals per tot el relacionat amb el projecte.
 • Donar suport sobre l'aplicació de les directrius definides dins de l'àmbit d’arquitectura tecnològica així com dels patrons, estàndards i millors pràctiques.
 • Col·laborar activament amb arquitectura UOC per proposar, desplegar i posar en marxa les eines tecnològiques, plataformes, serveis i aplicacions que es requereixin pels projectes.
 • Assegurar la transferència dels projectes a les àrees d'integració i producció, així com als serveis de manteniment continuat per tal d’assegurar la sostenibilitat de les iniciatives.
 • Tenir el coneixement funcional i tècnic de les aplicacions assignades.

Es realitzarà una contractació laboral indefinida, a temps complert i amb previsió d’incorporació a setembre de 2018.

El centre de treball serà la seu de Castelldefels, ubicada  a l’av. Carl Friedrich Gauss, 5 - Parc Mediterrani de la Tecnologia de Castelldefels, Barcelona.

Demanem:

 • Formació en l’àmbit tecnològic.
 • Experiència prèvia mínima de 4 anys en la gestió, seguiment i coordinació de projectes tecnològics en organitzacions tecnològiques o  amb enfocament digital.
 • Experiència en metodologies de gestió de projectes, assegurament de la qualitat i coordinació de projectes amb múltiples proveïdors.
 • Coneixement en patrons de disseny de software.
 • Coneixements en cloud computing (PaaS, CaaS, FaaS, SaaS) i mecanismes d'integració/comunicació entre sistemes.
 • Gran capacitat de comunicació i d’expressió oral i escrita en català, castellà, i anglès.
 • Persona amb un alt nivell d’iniciativa, lideratge, capacitat d’organització i treball en equip.
 • Habilitat per a les relacions personals i per a la comunicació verbal i escrita, així com de negociació i influència.
 • Capacitat de comunicació i d’expressió oral i escrita en castellà i català.
 • Nivell d’anglès a partir de B2 del marc comú de referència, o equivalent al First Certificate.

Valorem:

 • Certificacions PMP, PMBOOK, PMI, SCRUM o similars.
 • Coneixements de mecanismes d'autenticació i autorització en sistemes d'informació (principalment SAML i oAuth, així com LTI)
 • Coneixements de diferents tecnologies de desenvolupament (principalment NodeJS/Javascript, Python, Golang, Java i PHP)
 • Coneixement en patrons de disseny de software i de sistemes (microserveis, software defined applications, ...)
 • Experiència prèvia en consultores tecnològiques.
 • Experiència prèvia en el sector universitari particularment en projectes de recerca aplicada i/o innovació.
 • Coneixement del model educatiu de la UOC.


Rol:

Personal de gestió

Per poder inscriure't a aquesta oferta ho has de fer des del teu espai de candidat/a. El trobaràs fent clic a Uneix-te al nostre equip.Tancament de convocatoria: 19/06/2018

< Enrere