• Inici
 • /Personal de gestió
 • Compartir
 • Escoltar
 • Imprimir

Uneix-te al nostre equip Sol·licitud

Oficina UOC de Suport a la Recerca i la Transferència (OSRT): Project Manager Tècnic d’R&I

Descripció:

La UOC és una universitat innovadora, arrelada a Catalunya i oberta al món, que forma les persones al llarg de la vida contribuint al seu progrés i al de la societat. La UOC vol ser una universitat que, connectada en xarxa amb la resta d'universitats del món, impulsa la construcció d'un espai global de coneixement.

Per a la UOC, la recerca és prioritària i central en la seva activitat. La Universitat impulsa la recerca, la transferència i la innovació en l'aprenentatge en línia i l'impacte de la tecnologia en qualsevol disciplina o activitat. Específicament, la seva activitat investigadora se centra en les ciències socials, les ciències de la salut, les arts i humanitats i les tecnologies de la informació i de la comunicació per mitjà de tres centres de recerca -l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3), l'eLearn Center (eLC) i l'eHealth Center (eHC)- i diversos estudis. Actualment la UOC té més de 40 grups de recerca amb més de 300 professionals que conformen el personal d’R&I de la Universitat.

La persona seleccionada s’incorporarà com a project manager tècnic d’R&I a l’equip de Gestió de projectes de la R&I Funding Unit de l’Oficina de Suport a la Recerca i la Transferència (OSRT) de la UOC.

Funcions:

 • Gestió integral de projectes R&I amb finançament públic i privat.
 • Monitoratge del pla de treball dels projectes, gestió de riscos, informes científics i gestió contractual d’acords de subvenció i consorci.
 • Suport en l’organització i participació en reunions de consorcis i teleconferències.
 • Actuació com a enllaç entre investigadors, altres departaments de la UOC i altres unitats de l’OSRT, agències de finançament, altres membres del consorci i coordinadors de projectes col·laboratius.
 • Planificació i seguiment de l’execució de la despesa i gestió de canvis (gestió dels pressupostos dels ajuts de R&I, acompanyament tècnic en la planificació de projectes, anàlisi de viabilitat i redefinició del pressupost si s’escau, suport en amendments, adjustments i resposta a requeriments, suport en la preparació d’informes financers i auditories internes).
 • Sol·licitud i seguiment de contractacions laborals i/o mercantils.
 • Control horari i de dedicacions (timesheets).
 • Calendarització i seguiment del lliurament de les justificacions científico-tècniques, econòmiques i així com d’auditories.
 • Garantirà el compliment de les polítiques institucionals i la normativa i polítiques d'ens finançadors.
 • Proporcionarà suport en reunions i activitats d'organització i difusió.
 • Registre i actualització continuada dels projectes en les eines de gestió de projectes internes i externes.
 • Registre, manteniment i tancament documental.
 • Contribució al funcionament de la R&I Funding Unit i a la millora continuada en la gestió de projectes.

Es farà una contractació laboral indefinida a temps complet.

El centre de treball serà la seu de Castelldefels, ubicada a l’ Av. Carl Friedrich Gauss, 5 - Parc Mediterrani de la Tecnologia de Castelldefels, Barcelona.

Demanem:

 • Experiència contrastada en la gestió i coordinació de propostes i projectes de recerca.
 • Coneixement dels programes de finançament d’R&I regionals, nacionals i internacionals.
 • Habilitat organitzativa i de gestió del temps (gestió de projectes simultanis assegurant el compliment de terminis).
 • Domini d’eines ofimàtiques a nivell avançat.
 • Capacitat de comunicació i d’expressió oral i escrita en castellà i català.
 • Nivell d’anglès a partir de B2 del marc comú de referència, o equivalent al First Certificate).
 • Persona amb un alt nivell d’iniciativa.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Habilitat per a les relacions personals.
 • Habilitat a la comunicació verbal i escrita.
 • Capacitat per treballar sota pressió i subjecte a terminis.

Valorem:

 • Formació específica en l’àmbit de la gestió de la innovació i recerca.
 • Coneixement del model educatiu de la UOC.

Rol:

Personal de gestió

Per poder inscriure't a aquesta oferta ho has de fer des del teu espai de candidat/a. El trobaràs fent clic a Uneix-te al nostre equip.Tancament de convocatoria: 11/09/2018

< Enrere