• Inici
 • /Personal de gestió
 • Compartir
 • Escoltar
 • Imprimir

Uneix-te al nostre equip Sol·licitud

Àrea de Serveis Generals: Consultor/a sènior de compres

Descripció:

L’equip de Compres està integrat dins de l’Àrea de Serveis Generals de la UOC i té com a missió l’adquisició dels béns i serveis necessaris per a l’activitat de la universitat i les empreses participades, en les millors condicions (tècniques, de preu, de qualitat...) i incorporant criteris d’acord amb l’agenda 2030 de les Nacions Unides.

Una de les seves activitats és la planificació i la tramitació dels processos de contractació, que inclou, conjuntament amb les àrees promotores, la redacció dels plecs de prescripcions tècniques i del quadre de referències del plec de clàusules administratives (equivalents a RFP/RFI), on prenen especial rellevància els criteris de valoració subjectes a judicis de valor, els acords de nivell de servei i les penalitzacions. A més, l’equip de compres també assumeix les funcions de revisió funcional dels informes de valoració tècnica que redacten les àrees i de control de la idoneïtat tècnica de la justificació d’acord amb els criteris establerts en els plecs.

La UOC és una Fundació Privada, on els seus processos de compra estan sotmesos a la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, i té com a objectiu reforçar una posició de consultoria de compres i suport a les àrees tècniques de la UOC per tal d’oferir un servei més ampli en l’anàlisi de necessitats funcionals, la preparació i la redacció dels plecs tècnics i administratius (equivalents als RFP/RFI). També ha de donar suport al Director del Grup de Compres en l’anàlisi, la categorització en taxonomies segons estàndards i en la definició de millors pràctiques (tècniques i administratives) per a cada tipus de compra.


La persona seleccionada s’incorporarà com a consultor sènior de compres a l’equip de Compres de la UOC.

 
Funcions:


 • Analitzar i diagnosticar  les necessitats de compra i de proveïdors de les diferents àrees funcionals, amb una visió global de la UOC i les empreses participades, i segons taxonomies establertes.
 • Coordinar la realització dels estudis previs.
 • Preparar i supervisar la planificació de les compres, establint els terminis i actuacions a realitzar per les àrees implicades.
 • Donar suport actiu als equips tècnics tant de les àrees promotores dels diferents subministraments i serveis de la UOC com del propi GOC per tal de plasmar les necessitats de compra en els plecs tècnics i els administratius (RFP/RFI).
 • Proposar i fixar aspectes de les condicions específiques de cada compra (criteris de selecció del contractista, criteris de valoració, acords de nivell de servei, penalitzacions, condicions especials d’execució, modificacions, ...) dintre dels plecs a publicar.
 • Coordinar l’estudi d’ofertes i redactar els informes tècnics de valoració.
 • Fer el seguiment i l’anàlisi dels resultats obtinguts en les licitacions per establir accions de millora.
 • Proposar i implementar criteris i canvis en les eines, i identificar millores en els processos.
 • Garantir els objectius de qualitat, els terminis i els requisits en l’àmbit de compres de la UOC.


Es farà una contractació laboral indefinida i a jornada completa.

El centre de treball serà la seu de la UOC del 22@, a Rambla del Poblenou, 156 de Barcelona.

Demanem:

 • Formació: grau en Enginyeria, Empresarials, ADE o similar.
 • Imprescindible experiència prèvia en consultoria, en la presa de requeriments, anàlisi de necessitats i descripció de processos.
 • Excel•lent capacitat de comunicació i d’expressió oral i escrita en castellà i català.
 • Domini d’eines ofimàtiques a nivell avançat.
 • Capacitat d’anàlisi i interpretació de dades per a la presa de decisions.
 • Persona amb un alt nivell d’iniciativa, autonomia i proactivitat.
 • Capacitat de planificació i orientació a objectius.
 • Orientació al client i capacitat de treball en equip.

Valorem:

 • Coneixement de processos de compra de sector públic.
 • Experiència en la utilització d’eines ERP de compres.
 • Nivell d’anglès a partir de B2 del marc comú de referència, o equivalent al First Certificate.

Rol:

Personal de gestió

Per poder inscriure't a aquesta oferta ho has de fer des del teu espai de candidat/a. El trobaràs fent clic a Uneix-te al nostre equip.Tancament de convocatoria: 12/02/2019

< Enrere