• Inici
 • /Personal de gestió
 • Compartir
 • Escoltar
 • Imprimir

Uneix-te al nostre equip Sol·licitud

Àrea de Tecnologia: Arquitecte/a de software

Descripció:

La persona seleccionada s’incorporarà com a arquitecte de software a l’equip d’Arquitectura i Sistemes de l’Àrea de Tecnologia de la UOC.


Funcions:

Es responsabilitzarà de definir la normatives a aplicar en el desenvolupament de programari a la UOC, definir el full de ruta corresponent i fer les formacions necessàries per a consolidar el coneixement dels diferents actors en els projectes.

Dins de l'equip d'arquitectura haurà de participar en el disseny de solucions tecnològiques, donant suport a la selecció de les millors tecnologies a aplicar als diferents casos d'ús, així com vetllar que l'automatització és coherent amb les diferents tecnologies i nivells de qualitat i seguretat exigits per Tecnologia.

 • Definir estàndards de programari i d’entorn d’execució, així com establir els criteris de disseny de les aplicacions que hi han d’interactuar per tal d’assegurar el bon funcionament dels sistemes, la seva adequació a la nova arquitectura i la seva seguretat.
 • Definir, dirigir i controlar projectes d’evolució tecnològica i infrastructures per tal de garantir la seva correcta implantació.
 • Analitzar i aprovar els requeriments tècnics dels projectes informàtics per tal de garantir la serva correcta integració amb l’entorn d’execució i la seva seguretat.
 • Donar suport als desenvolupadors per tal de resoldre les necessitats tècniques que puguin aparèixer durant l’execució d’un projecte.
 • Controlar i planificar el desplegament de projectes per tal d’assegurar el compliment de les directrius tecnològiques i el compliment de les fites d’implantació de la nova arquitectura


Es farà una contractació laboral indefinida, a temps complet i amb previsió d’incorporació a l’abril de 2019.
El centre de treball serà la Seu de Castelldefels, ubicada  a l’ av. Carl Friedrich Gauss, 5 - Parc Mediterrani de la Tecnologia de Castelldefels, Barcelona, i s’ofereix la  possibilitat de mobilitat a les altres Seus de la UOC de Barcelona, principalment les Seus ubicades a l’avinguda Tibidabo i al 22@, alguns dies a la setmana.


Demanem:

 • Formació en l’àmbit tecnològic.
 • Experiència mínima de 8 anys gestionant arquitectures de desenvolupament, homogeneitzant patrons, utilitzant les millors pràctiques del mercat, evolucionant els frameworks i components necessaris per a la reutilització dins de les organitzacions
 • Experiència mínima de 5 anys en automatització extrem a extrem del desplegament del codi fins que arriba a producció (DevOps) incloent-hi els controls de qualitat i seguretat necessaris, i l'automatització i versionat de bases de dades relacionals i marxa enrere dels desplegaments
 • Coneixements en cloud computing (PaaS, CaaS, FaaS, SaaS), mecanismes d'integració/comunicació/desacoblament de sistemes i composició d'arquitectures mitjançant serveis gestionats, distribuïts i a gran escala.
 • Coneixement de tecnologies de containerització i orquestració de contenidors.
 • Experiència treballant en equips multidisciplinars, elaborant informes de seguiment, gestió de riscos i control de costos.
 • Capacitat d'elaborar fulls de ruta de productes, gestionar l'obsolescència tecnològica i donar suport a la gestió del canvi.
 • Gran capacitat d'innovació orientada a aplicar solucions creatives en la transformació de sistemes legacy.
 • Ha de ser capaç de comunicar i elaborar presentacions i documentació destinada a diferents públics, des de tecnologia a negoci, adaptant el llenguatge i el missatge a qui s'està adreçant


Valorem:

 • Coneixements i certificacions Cloud: es valorarà AWS, Azure, Openshift.
 • Orientació Agile i LeanIT: es valoraran certificacions en Scrum i LeanIT.
 • Coneixements de mecanismes d'autenticació i autorització en sistemes d'informació (principalment SAML i oAuth, així com LTI).
 • Coneixements de diferents tecnologies de desenvolupament (principalment NodeJS/Javascript, Python, Golang, Java).
 • Coneixement en patrons de disseny de software i de sistemes (microserveis, software defined applications/infrastructure, ...).
 • Experiència prèvia en consultores tecnològiques.

Rol:

Personal de gestió

Per poder inscriure't a aquesta oferta ho has de fer des del teu espai de candidat/a. El trobaràs fent clic a Uneix-te al nostre equip.Tancament de convocatoria: 04/03/2019

< Enrere