• Inici
  • /Consultor (professor col·laborador) màsters i postgraus
  • Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Uneix-te al nostre equip Procés de selecció

Les fases del procés de selecció

 

  1. Rebuda de les candidatures i resolució de tots els dubtes o problemes que puguin plantejar els/les candidats/es (3/4/2018 al 2/5/2018).
  2. Preselecció, en la qual es descarten totes les candidatures que no reuneixen els requisits mínims.
  3. Valoració dels coneixements, habilitats i competències relacionats amb les diferents responsabilitats que s'hauran de dur a terme. Es valora l'historial professional de les persones candidates que s'amplia, si escau, a les entrevistes i proves professionals. En el moment de l'entrevista, es fa una sessió informativa de la convocatòria i de les condicions de la col·laboració. Les entrevistes es fan del 28/5/2018 al 22/6/2018.
  4. Comunicació. La Junta de Selecció, presidida per el Vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica, pot demanar assessorament extern en els casos pertinents i pot tenir entrevistes amb alguns candidats. La comunicació formal i oficial del resultat del procés de selecció es duu a terme mitjançant una carta per correu electrònic a tots/es els/les candidats/es. La data aproximada de la comunicació escrita és el 11/7/2018. Tota resolució de la Junta és irrevocable i és comunicada per correu electrònic a la persona interessada.

El nombre màxim d'inscripcions que es poden realitzar són 3 per cada convocatòria. Una vegada seleccionades les àrees de coneixement en les que es vol col·laborar, no es podran desseleccionar.

Procés d'inici de prestació externa de serveis:

Al començament de cada semestre acadèmic es formalitzarà la col·laboració. Cal tenir present que, en aquest moment, no és possible assegurar el nombre de consultories necessàries, ni el semestre de començament de la prestació, ni si serà contínua o en semestres no consecutius, ja que tot això depèn del nombre d'estudiants que es matriculin, així com la organització interna de cada un dels Estudis.