• Inici
  • /Consultor (professor col.laborador) titulacions oficials
  • Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Uneix-te al nostre equip Funcions i condicions

Funcions bàsiques de la col·laboració docent:

La consultoria en l'àmbit d'una assignatura forma part dels elements del model pedagògic de la UOC.

El/la consultor/a (professor/a col·laborador/a) en un entorn d'aprenentatge virtual és la persona que presenta, guia, planifica, estimula, orienta, dinamitza, cohesiona i avalua els processos d'aprenentatge de l'estudiant a través d'una actitud proactiva.

La funció del consultor/a (professor/a col·laborador/a) implica accions relacionades amb l'atenció docent individualitzada i col·lectiva dels estudiants, el seguiment del seu aprenentatge durant el semestre i les propostes de millora de l'assignatura.

Així doncs, el/la col·laborador/a docent s'ocuparà de resoldre dubtes, proposar d'exemples i aclariments addicionals que facilitin la comprensió de la matèria per part de l'estudiant, dinamitzar els debats i proposar la participació en els fòrums, corregir les proves d'avaluació, donar feedback per facilitar el procés d'aprenentatge de l'estudiant, etc.

A més d'aquestes funcions bàsiques, les persones que actuen com a col·laboradors/es docents poden realitzar altres activitats d'elaboració de recursos d'aprenentatge.

El/la consultor/a (professor/a col·laborador/a) està coordinat pel Professor/a Propi de la UOC.

Són requisits indispensables:

Disposar d’una activitat principal.

Tenir coneixements de l’idioma en el que s’impartirà la docència.

Tenir coneixements d'ofimàtica a nivell d'usuari i d'Internet.