• Start
  • /Course instructor - master's degrees and postgraduate courses
  • Share
  • Listen
  • Print

Join our team Current offers

La UOC vol incorporar col·laboradors/es per a la seva activitat docent a l’Institut Internacional de Postgrau. Dotze anys d’experiència en formació en línia i una comunitat de graduats consolidada avalen l’Institut Internacional de Postgrau de la UOC, en el qual s’integren tots els programes de postgrau i formació contínua, com també els programes a mida per a empreses i institucions.

La tasca de col·laborador/a docent es basa en l'experiència i en la pràctica professional actualitzada. La Universitat Oberta de Catalunya necessita professionals que, pel fet de dur a terme una activitat principal relacionada amb el tema objecte de la convocatòria, puguin oferir una col·laboració de qualitat a temps parcial. Així, doncs, l'existència d'una activitat principal és un requisit imprescindible per a poder participar en el procés de selecció.

There are no offers.