• Start
  • /Tutors - master's degrees and postgraduate courses
  • Share
  • Listen
  • Print

Join our team Selection criteria

En ambdós casos es valoren especialment:

 

  • La titulació acadèmica universitària.
  • L'adequació del perfil personal per a atendre tasques docents de l'ensenyament no presencial.
  • La formació psicopedagògica complementària.
  • L'experiència docent universitària.
  • L'experiència docent no universitària.
  • Els altres mèrits acadèmics i de recerca que es puguin considerar rellevants per a aquesta convocatòria.