• Start
  • /Tutors - official degrees
  • Share
  • Listen
  • Print

Join our team Functions and conditions

La tutoria en l'àmbit d'una titulació forma part del model pedagògic de la UOC.

El/la tutor/a acull el nou estudiant, l'orienta acadèmicament en tots els aspectes relacionats amb el programa formatiu i li dóna suport en el desenvolupament d'habilitats per a moure's amb la màxima eficàcia pel Campus Virtual. Així mateix, el/la tutor/a introdueix l'estudiant en el conjunt d'eines i recursos que li proporciona l'entorn virtual d'aprenentatge de la UOC, perquè en pugui obtenir, com més aviat millor, el màxim rendiment. També l'ajuda a conèixer la gamma d'oportunitats que la vida universitària posa al seu abast. En definitiva, facilita la integració de l´estudiant a la comunitat universitària d'una manera personalitzada.

A més a més, el tutor realitza el seguiment de l´activitat acadèmica de l´estudiant, li dóna orientacions generals i l´aconsella, de forma individualitzada, sobre el progrés dels seus estudis durant el procés formatiu vinculat a la universitat. També li resol els dubtes o consultes que l´estudiant li pugui formular. 


Són requisits indispensables:

  • Disposar d’una activitat principal.
  • Tenir coneixements de l’idioma en el que s’impartirà la docència.
  • Tenir coneixements d'ofimàtica a nivell d'usuari i d'Internet.