• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Preguntes més freqüents
Metodologia

La metodologia és d'autoaprenentage?

No. Tindràs un professor i uns companys amb els quals t’hauràs de comunicar i fer tasques en col·laboració. A cada unitat del curs trobaràs uns exercicis autocorrectius que has de fer individualment, però per a progressar i per a superar el curs és fonamental que et comuniquis a l’aula.

Quant de temps cal dedicar a una assignatura?

Si bé l’aprenentatge virtual té l’avantatge de la flexibilitat horària, has de ser conscient que segons el creditatge hauràs de dedicar al curs entre 8 i 16 hores setmanals per a poder-lo seguir amb èxit. També convé tenir en compte els terminis per al lliurament de les activitats avaluables. En general, és recomanable mantenir un ritme constant de treball al llarg de tot el curs i connectar-se a l’aula cada 48 hores com a mínim.