• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Preguntes més freqüents
Titulacions i reconeixements

Quin títol s'obté?

Un cop acabat el curs amb èxit, obtens un diploma de la UOC que certifica la superació del curs. Si amb aquest curs has completat, a més, un nivell determinat del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), se certifica l’assoliment d’aquest nivell. Aquí hi ha la taula que indica quins cursos cal superar per a obtenir el certificat de nivell corresponent.

Quin reconeixement tenen els cursos del Centre d'Idiomes Moderns?

La UOC ha adaptat els seus cursos de llengües al Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), cosa que et facilitarà l’acreditació de les teves competències.

Si no se supera l'assignatura, s'obté cap títol de la UOC?

No, només la superació de l'assignatura dóna dret a l'obtenció d'un certificat de la UOC.

El certificat del Centre d'Idiomes Moderns em servirà per presentar-me a oposicions o per a mèrits a la funció pública?

En totes les oposicions és la institució convocant qui decideix què accepta i què no. Aquests criteris poden variar en funció de la plaça, de la convocatòria i de les necessitats de l’administració i de la comunitat autònoma. Et recomanem que consultis les bases de la convocatòria i que comprovis si prenen en consideració els títols universitaris de llengües.

El fet que els cursos estiguin adaptats al Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) no garanteix que siguin acceptats per l’administració.

Els certificats del Centre d'Idiomes Moderns estan acreditats per ACLES?

L’Associació de Centres de Llengües en l’Ensenyament Superior (ACLES), avala certificats basats en exàmens presencials però no els certificats obtinguts per la superació de cursos, com els del Centre d’Idiomes Moderns. De tota manera, el Centre d’Idiomes Moderns ha rebut l’acreditació d’ACLES per realitzar exàmens presencials de nivell B2 d’anglès, que s’oferiran a partir del 2017

Què és el CLUC?

CLUC significa «Certificats de Llengua de les Universitats Catalanes». El CLUC d’anglès és un certificat interuniversitari avalat per l’Associació de Centres de Llengües en l’Ensenyament Superior (ACLES), que, a partir d’un examen, permet acreditar el nivell B2 d’anglès.

Tot i que la UOC actualment no organitza proves del CLUC, sí que participa en el projecte. Per això, els estudiants de la UOC que necessitin un certificat d’anglès del tipus ACLES es poden presentar a les proves que convoquen les altres universitats catalanes. Les proves es convoquen dos cops a l’any.