Consell assessor

Xavier Prats Monné
Xavier Prats Monné

Xavier Prats Monné és director general de Salut i Seguretat Alimentària de la Comissió Europea des de setembre de 2015. És responsable de les polítiques i els programes en matèria de salut i seguretat alimentària de la Unió Europea, incloent-hi la promoció de la salut pública, l’avaluació dels sistemes nacionals de salut, la legislació farmacèutica, la salut i el benestar dels animals, com també l’enfortiment de la capacitat d’Europa per fer front a situacions de crisi en la salut humana i el sector de l’alimentació.

Itziar Larizgoitia
Itziar Larizgoitia

Itziar Larizgoitia és metgessa de Salut Pública, amb doctorat de Polítiques de Salut i màsters de Salut Pública i Administració de Negocis. Actualment és avaluadora sènior en l'Organització Mundial de la Salut (OMS), on lidera avaluacions en àrees de prioritat institucional amb l'objectiu d'informar de la seva planificació estratègica i així fomentar una organització transparent i basada en resultats. El seu interès gira entorn de la millora de la qualitat, seguretat i rendiment dels sistemes i serveis de salut, des d'una aproximació científica i integradora.

Alejandro Jadad
Alejandro Jadad

Alejandro Jadad és doctor en Medicina, doctor en Filosofia, doctor en Dret, membre del Reial Col·legi de Metges, membre de l’Acadèmia de Ciències de la Salut del Canadà i de la Reial Societat d’Art d’Anglaterra. És director de l’Institut per a la Salut Global, l’Equitat i la Innovació, i catedràtic de l’Escola de Salut Pública Dalla Lana de la Universitat de Toronto. També es fundador del Centre per a la Innovació Global en e-Salut, dissenyat com un simulador del futur en què serà possible crear i difondre solucions innovadores als problemes més apressants del nostre temps.

Sara Pérez
Sara Pérez

Neuropsicòloga clínica i psicòloga general sanitaria, la Sara Pérez és professora del Departament de Psicologia Bàsica II (Processos cognitius) de la Universidad Complutense de Madrid. També és responsable de la Consulta de  Neuropsicologia lògiaca, Servei de Neurologia Centro Médico Milenium Costa Rica Sanitas S.L. A més, és neuropsicologa a APERTCras (Asociación Nacional Síndrome de Apert y otras Craneosinostosis Sindrómicas) i membre acadèmica d’EUPATI (European Patients' Academy on Therapeutic Innovation) i coordinadora espanyola d'aquesta mateixa entitat.

Joan X. Comella Carnicé
Joan X. Comella Carnicé

És llicenciat i doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona (UB) i catedràtic de la Universitat de Lleida (UdL) des de 2002 i de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) des de 2007. Actualment és director científic d’Infraestructura Europea d’Investigació Traslacional Avançada en Medicina i director del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR), on compagina les seves activitats científiques com a investigador principal del grup de senyalització cel·lular i apoptosi amb les de gestió del centre, que aglutina tota la investigació biomèdica i d’innovació de l’Hospital Vall d’Hebron.

Nuria Oliver
Nuria Oliver

Nuria Oliver és directora de recerca en Ciència de Dades a Vodafone i científica de dades principal a Data-Pop Alliance. Té més de vint anys d'experiència investigadora en l'àmbit de la modelització i la predicció del comportament humà a partir de dades i la interacció humà-computador. És doctora en Intel·ligència Perceptiva per l'Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT). Va treballar més de set anys com a investigadora a Microsoft Research i va ser la primera dona directora científica a Telefónica R&D, on va treballar més de vuit anys.

Antoni Trilla
Antoni Trilla

Antoni Trilla (Barcelona, 1956) és llicenciat en Medicina (Universitat de Barcelona, 1980) i doctor en Medicina (UB, 1990), màster en Gestió Hospitalària (UB) i màster en Economia de la Salut (UPF).
És especialista en medicina interna i en medicina preventiva i salut pública, consultor sènior i cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l’Hospital Clínic de Barcelona. També és professor agregat de Salut pública de la UB, vicedegà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UB i professor investigador d'ISGlobal. La seva àrea de treball són les malalties transmissibles i les vacunes.