Projectes de recerca

 
Envelliment, comunicació, tecnologies (ECT): l'experiència del món digital a una edat avançada (Projecte ECT)

Envelliment + Comunicació + Tecnologies (ECT) és un projecte de recerca multimetodològic que aplega investigadors i socis institucionals i comunitaris per abordar la transformació de les experiències d’envelliment arran de la proliferació de noves formes de comunicació en les societats en xarxa. L’objectiu principal del projecte és estudiar l’«edatisme digital», els biaixos que generen inclusió i exclusió, i els seus efectes en el món digitalitzat. A més d’analitzar aquest fenomen, el projecte també proporcionarà estratègies per al canvi en aquest context.

 
Disminució del deteriorament cognitiu, la malnutrició i el sedentarisme mitjançant l'apoderament de les persones grans en la gestió de l'estil de vida i la inclusió social (DOREMI)

L’objectiu del projecte és desenvolupar una solució sistèmica per a les persones grans, que sigui capaç de prolongar la seva capacitat funcional i cognitiva potenciant, estimulant i controlant discretament les seves activitats diàries. El projecte uneix el concepte de prevenció, centrat en la població d’edat més avançada amb una interacció constructiva entre ment, cos i relacions socials.

 
Learn4Health (L4H)

Learn4Health (L4H) promou el canvi de la cultura alimentària i la salut en nens en edat escolar per mitjà d’intervencions a l’escola adreçades a estudiants i professors. La iniciativa respon a una crida de la Unió Europea (EU White Paper, 2007) per a la millora i la innovació en la manera com s’ensenya i aprèn l’alfabetització alimentària i la nutrició en les escoles europees. En aquest sentit, L4H pretén salvar la distància entre l’aprenentatge i l'ensenyament a l’aula i l’entorn alimentari i de salut dels nens en edat escolar per mitjà d’un projecte basat en activitats curriculars que aprofiten les pràctiques alimentàries i nutricionals diàries d’aquests estudiants com un context curricular. 

 
Recuperació del benestar per mitjà de tècniques autogestionades del dolor amb el suport de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) (RELIEF)

L’objectiu de RELIEF és vincular els proveïdors de salut per tal de crear solucions innovadores i sostenibles que millorin el control i l'alleujament del dolor crònic per mitjà de tècniques autogestionades de TIC.