Projectes de recerca

 
Estudio del movimiento de viviendas colaborativas de mayores en España (MOVICOMA)

Aquest projecte està dedicat al moviment sènior d’habitatge col·laboratiu (cohousing), una modalitat d’habitatge creada per les persones grans i per a les persones grans com a alternativa a les residències, l’atenció familiar i l’envelliment al domicili propi. MOVICOMA és el primer estudi del moviment d’habitatges col·laboratius de persones grans a Espanya. 

 
JUNTS. Superant barreres socioeducatives i afavorint l'alfabetització sobre les interferències i dificultats de comprensió d'informació i documentació dirigida a famílies d'infants afectats per malalties minoritàries

El projecte JUNTS parteix d’un problema concret: el fet que les interferències lingüístiques i cognitives dels textos generats per professionals i associacions destinats a pacients i famílies n’impedeixen l’assimilació. En el context d’una malaltia minoritària pediàtrica, el projecte es planteja el repte d’acostar la informació medicosanitària a la família i aporta solucions (un protocol de recomanacions per als professionals i les associacions, i una aplicació amb informació adequada per a les famílies afectades) que permetran una alfabetització més inclusiva d’aquest col·lectiu.

 
Reconeixement visual emprant metodologies d'aprenentatge de principi a fi: teoria i aplicacions (VIRTUEL)

Aquest projecte proposa el disseny de nous algoritmes d’aprenentatge emprats en la visió per ordinador per a millorar alguns dels problemes plantejats en aquest camp. El projecte se centrarà en l’ús del gran volum de dades no etiquetades disponible per a millorar el rendiment dels algoritmes d’aprenentatge, el disseny d’arquitectures d’aprenentatge de principi a fi que modelin la dinàmica temporal i seqüencial en les dades, i l’ús de representacions sparse en l’aprenentatge dels paràmetres per a reduir notablement el temps d’entrenament de les xarxes neuronals convolucionals profundes (deep CNN).

 
Actitudes sociales hacia la utilización de nuevas tecnologías en los alimentos

El projecte se centra en les noves tecnologies aplicades a l'alimentació, que abasten un nombre molt ampli d'innovacions, com els aliments modificats genèticament.