Projectes de recerca

 
Ageing and Mobile Technologies: research methodologies, systemic biases and access to communication

El projecte té com a objectiu la consolidació d'una xarxa internacional de recerca que, des d'un punt de vista multidisciplinari, s'ocupa d'estudiar la intersecció del procés d'envelliment amb els usos de les comunicacions mòbils. Liderada desde la Concordia Univeristy (Canadà), la xarxa ha estat creada per cinc investigadores de tres continents diferents.

 
Ageism - a multi-national, interdisciplinary perspective

L’objectiu a llarg termini d’aquesta acció és qüestionar la pràctica de la discriminació per motius d’edat i permetre que les persones grans assoleixin tot el seu potencial. Això s’aconseguirà millorant el coneixement científic i l’atenció a la discriminació per edat, reunint i integrant les diferents disciplines de la investigació, desenvolupant aliances nacionals, multinacionals i de funcionaris públics internacionals, professionals polítics no acadèmics, organitzacions no governamentals de la societat civil i de persones grans, i promovent una nova generació d’investigadors.

 
Análisis de la comprensión lingüística en niños de infantil y primaria con dificultades del lenguaje mediante el registro de movimientos oculares

El projecte té com a objectiu estudiar la manera com els nens amb i sense trastorn específic del llenguatge (TEL) comprenen les oracions en llenguatge oral en temps real. El projecte es basa en l’ús de la tècnica de registre de moviments oculars (eye-tracking) sobre tasques que incideixen en la comprensió dels aspectes lèxics i morfosintàctics de l’oració. Es durà a terme una sèrie de vuit experiments per a analitzar com i en quin moment de la comprensió oral d’oracions es produeix el processament de les diferents unitats lèxiques i les seves marques morfològiques, i també per a aprofundir en el paper de la interacció entre les seves característiques lexicosemàntiques i sintacticogramaticals.

 
BDIGS - Brecha digital e inhibidores en la implementación del eGobierno. Especial impacto en el ámbito de la salud

Les intervencions polítiques en matèria d'e-govern han configurat sofisticats canals en línia i programes de desenvolupament d'infraestructures que, si bé han ofert un innegable suport al desenvolupament de serveis electrònics a partir de la generació de dispositius d'informació, participació i comunicació per part de la ciutadania, no s'han adaptat completament a les circumstàncies de determinats grups d'usuaris provocant la seva exclusió i perpetuant, per extensió, la bretxa digital.