• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Escola de Doctorat Tesis doctorals

Consulteu aquí les tesis doctorals dipositades i les que s’han portat a terme a l’Escola de Doctorat de la Universitat Oberta de Catalunya en els programes d'Educació i TIC, de Tecnologies i Xarxes i de Societat de la Informació i el Coneixement:

Tesis depositades

S'informa que la següent tesi doctoral ha estat dipositada en el Doctorat en Educació i TIC:

Diseño, Implementación y Evaluación de situaciones de aprendizaje mediadas por TIC en Educación Física  a través de la colaboración docente. 


Candidat: Meritxell Monguillot Hernando
Supervisors: Dra. Montse Guitert Catasús i Dr. Carles González Arévalo 

Qualsevol doctor pot examinar la tesi i formular, si ho creu convenient, les al·legacions que consideri oportunes. Aquestes al·legacions han de ser formulades per escrit i enviades a la comissió acadèmica del programa de doctorat:

Lloc d'enviament: Escola de Docotrat - Av. Carl Friedrich Gauss, 5. 08860 Castelldefels

Data límit: 2 de Maig 2017