• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Escola de Doctorat Tesis doctorals

Consulteu aquí les tesis doctorals dipositades i les que s’han portat a terme a l’Escola de Doctorat de la Universitat Oberta de Catalunya en els programes d'Educació i TIC, de Tecnologies i Xarxes i de Societat de la Informació i el Coneixement:

Tesis depositades

S'informa que les següents tesis doctorals han estat dipositades en el Doctorat en Societat de la Informació i el coneixement

 

What Drives Consumers to Patronise a Hedonic Social Network? An Empirical Test of Consumers’ Experiences, and their Impact on Continuance Intention.

 

Candidat: Fernando Doral Fabregas
Supervisors: Dr. Antoni Massaguer i Dra. Inma Rodríguez 

 

Qualsevol doctor pot examinar la tesi i formular, si ho creu convenient, les al·legacions que consideri oportunes. Aquestes al·legacions han de ser formulades per escrit i enviades a la comissió acadèmica del programa de doctorat:

 

Lloc d'enviament: Escola de Docotrat - Av. Carl Friedrich Gauss, 5. 08860 Castelldefels

Data límit:  26 juliol 2017

_____________________________________________________________________________

 

Connected co-viewing: the interweaving of user-generated content and viewing practices in the Brazilian prime time telenovel·la genre 

 

Candidat: Fernanda Pires de Sá 
Supervisors: Dr. Antoni Roig 

 

Qualsevol doctor pot examinar la tesi i formular, si ho creu convenient, les al·legacions que consideri oportunes. Aquestes al·legacions han de ser formulades per escrit i enviades a la comissió acadèmica del programa de doctorat:

 

Lloc d'enviament: Escola de Docotrat - Av. Carl Friedrich Gauss, 5. 08860 Castelldefels

Data límit:  26 juliol 2017

_____________________________________________________________________________


Amateur Museum Practices: Leisure, Myth, and Ritual Seven Case Studies from Catalonia and a contrast case from Colombia
 

Candidat: Mariona Moncunill Piñas
Supervisora: Dra. Natalia Cantó 


Qualsevol doctor pot examinar la tesi i formular, si ho creu convenient, les al·legacions que consideri oportunes. Aquestes al·legacions han de ser formulades per escrit i enviades a la comissió acadèmica del programa de doctorat:


Lloc d'enviament: Escola de Docotrat - Av. Carl Friedrich Gauss, 5. 08860 Castelldefels

Data límit:  26 juliol 2017

__________________________________________________________________________________
 
S'informa que les següents tesis doctorals han estat dipositades en el programa de Doctorat en Tecologies de la informació i de xarxes:
 
Applications of Simheuristics andHorizontal Cooperation Concepts in Rich Vehicle Routing Problems
 
Candidat: Carlos Leonardo Quintero Araujo
Supervisors: Dr. Angel A. Juan i Dr. Javier Faulin
  
Qualsevol doctor pot examinar les tesis i formular, si ho creu convenient, les al·legacions que consideri oportunes. Aquestes al·legacions han de ser formulades per escrit i enviades a la comissió acadèmica del programa de doctorat. 
 
Lloc d'enviament: Escola de Docotrat - Av. Carl Friedrich Gauss, 5. 08860 Castelldefels
 
Data límit: 4 d’agost de 2017