Llistat de tesis doctorals dipositades

Consulteu aquí les tesis doctorals dipositades i les que s’han portat a terme a l’Escola de Doctorat de la Universitat Oberta de Catalunya en els programes d'Educació i TIC, de Tecnologies i Xarxes i de Societat de la Informació i el Coneixement:

Tesis depositades

S'informa que les següents tesis doctorals han estat dipositades en el programa de Doctorat en Societat de la informació i el coneixement:

"Comunes urbanos: Lecciones desde la Barcelona de principios de Siglo XXI. Una propuesta de caracterización desde la praxis"

Candidat: Carlos Cámara Menoyo 
Supervisors: Dr.  Josep Vivas i Dr. Ramon Ribera 

Qualsevol doctor pot examinar les tesis i formular, si ho creu convenient, les al·legacions que consideri oportunes. Aquestes al·legacions han de ser formulades per escrit i enviades a la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Lloc d'enviament: Escola de Doctorat - Av. Carl Friedrich Gauss, 5. 08860 Castelldefels
Data límit: 22 de gener 2018 
 

Accedeix a l'aparador de tesis