• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Escola de Doctorat Tesis doctorals

Consulteu aquí les tesis doctorals dipositades i les que s’han portat a terme a l’Escola de Doctorat de la Universitat Oberta de Catalunya en els programes d'Educació i TIC, de Tecnologies i Xarxes i de Societat de la Informació i el Coneixement:

Tesis depositades

 

S'informa que la següent tesi doctoral ha estat dipositada en el Doctorat en Societat de la informació i el coneixement:

 

Making a name for Anonymous: Digital Culture, Anonymous Publics and Transgressive Subjectivities 

Candidat: Pedro Jacobetty
Supervisor: Dr. Eduard Aibar 

 

Qualsevol doctor pot examinar la tesi i formular, si ho creu convenient, les al·legacions que consideri oportunes. Aquestes al·legacions han de ser formulades per escrit i enviades a la comissió acadèmica del programa de doctorat:

 

Lloc d'enviament: Escola de Docotrat - Av. Carl Friedrich Gauss, 5. 08860 Castelldefels

Data límit: 29 de maig de 2017

__________________________________________________________________________________
 

 

S'informa que la següent tesi doctoral ha estat dipositada en el Doctorat en Tecnologies de la informació i de xarxes

From Metaheuristics to Learnheuristics: Applications to Logistics, Finance, and Computing

 

Candidat: Laura Calvet Liñá 

Supervisors: Dr. Ángel A. Juan i Dr. Carles Serrat

Qualsevol doctor pot examinar la tesi i formular, si ho creu convenient, les al·legacions que consideri oportunes. Aquestes al·legacions han de ser formulades per escrit i enviades a la comissió acadèmica del programa de doctorat:

Lloc d'enviament: Escola de Docotrat - Av. Carl Friedrich Gauss, 5. 08860 Castelldefels

Data límit: 6 de juny de 2017