• Compartir
 • Escoltar
 • Imprimir

Estudis d'Arts i Humanitats
Equip

Professorat

La creació de les titulacions que ofereix la UOC és responsabilitat d'un equip de professorat propi, que vetlla per la qualitat de cadascun dels cursos i assignatures.

Aquests professors i professores:

 • mantenen els continguts permanent actualitzats;
 • desenvolupen innovacions per a la millora constant del procés d'aprenentatge;
 • i asseguren la coherència i l'eficàcia de l'acció docent.

Professor col·laborador

En el decurs del període lectiu, l'aprenentatge dels estudiants a la UOC i el seu progrés en l'assoliment dels objectius de les assignatures té el suport de l'acció personalitzada i continuada del professor col·laborador que realitza la docència de cada assignatura. En el context del Campus Virtual, aquest professor o professora exerceix les funcions de guiatge i d'estímul.

Estudis d'Arts i Humanitats

  • Director d'Estudis
  • Joan Fuster Sobrepere
  • jfustersa r r o b auoc.edu
  • Sotsdirector de docència
  • Salvador Climent Roca
  • sclimenta r r o b auoc.edu
  • Director del Programa Grau de Ciències Socials
  • Isaac González Balletbó
  • igonzalezbala r r o b auoc.edu
  • Director del Programa Grau Història, Geografia i Història de l'Art (UOC-UdL)
  • Jaume Claret Miranda
  • jclaretmia r r o b auoc.edu
  • Director del Programa Màster Estudis de Xina i Japó: món contemporani / LRU Estudis de l'Àsia Oriental (2n cicle)
  • David Martínez Robles
  • dmartinezroba r r o b auoc.edu
  • Director del Programa Màster propi Traducció especialitzada
  • Antoni Oliver Gonzalez
  • aoliverga r r o b auoc.edu
  • Director del Programa Màster Societat de la Informació i el Coneixement
  • Eduard Aibar Puentes
  • eaibara r r o b auoc.edu
  • Director del Programa Màster Universitari en Humanitats: Art, Literatura i Cultura Contemporànies
  • Francesc Núñez Mosteo
  • fnuneza r r o b auoc.edu
  • Directora del Programa Grau de Llengua i Literatura Catalana
  • Ona Domènech Bagaria
  • odomenechba r r o b auoc.edu
  • Directora del Programa Grau d'Humanitats
  • Agnès Vayreda Duran
  • avayredaa r r o b auoc.edu