• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Estudis d'Arts i Humanitats
Humanitats

Professorat

El programa d’Humanitats, situat en l’oferta formativa dels Estudis d’Arts i Humanitats de la Universitat Oberta de Catalunya, és format per un equip de professors propis, responsables de les assignatures, i un equip de docents col·laboradors amb experiència en el camp de la docència i una alta qualificació acadèmica i professional, que intervenen directament en la formació de l’estudiant.

Tant el professorat com els docents col·laboradors acompanyen l’estudiant en el procés d’aprenentatge, proporcionen i elaboren materials docents i valoren, i orienten les tasques que han dut a terme els estudiants. A més, també acompanyen l’estudiant al llarg de la seva vida universitària, programant el seu itinerari curricular i vetllant per l’adequació de la formació a les seves necessitats professionals.

Agnès Vayreda Duran
Directora del grau d'Humanitats

[http://www.uoc.edu/webs/avayreda/CA/curriculum/]

Francesc Núñez Mosteo
Director del màster d'Humanitats

[http://www.uoc.edu/webs/fnunez/CA/curriculum/index.html]

Eduard Aibar Puentes

[http://www.uoc.edu/webs/eaibar/CA/curriculum/index.html]

Pau Alsina González

[http://www.uoc.edu/webs/palsinag/CA/curriculum/index.html]

Elisenda Ardèvol Piera

[http://www.uoc.edu/webs/eardevol/CA/curriculum/index.html]

Joan Campàs Montaner

[http://www.uoc.edu/webs/jcampas/CA/curriculum/index.html]

Jaume Claret Miranda

[http://www.uoc.edu/webs/jclaretmi/CA/curriculum/index.html]

Salvador Climent Roca

[http://www.uoc.edu/webs/scliment/CA/curriculum/index.html]

Alba Colombo Vilarrasa

[http://www.uoc.edu/webs/acolombo/CA/curriculum/index.html]

Begonya Enguix Grau

[http://www.uoc.edu/webs/benguix/CA/curriculum/index.html]