• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Estudis d'Arts i Humanitats
Humanitats

Professorat

El programa d’Humanitats, situat en l’oferta formativa dels Estudis d’Arts i Humanitats de la Universitat Oberta de Catalunya, és format per un equip de professors propis, responsables de les assignatures, i un equip de docents col·laboradors amb experiència en el camp de la docència i una alta qualificació acadèmica i professional, que intervenen directament en la formació de l’estudiant.

Tant el professorat com els docents col·laboradors acompanyen l’estudiant en el procés d’aprenentatge, proporcionen i elaboren materials docents i valoren, i orienten les tasques que han dut a terme els estudiants. A més, també acompanyen l’estudiant al llarg de la seva vida universitària, programant el seu itinerari curricular i vetllant per l’adequació de la formació a les seves necessitats professionals.

Joan Pujolar Cos

[http://www.uoc.edu/webs/jpujolar/CA/curriculum/index.html]

Ana Rodríguez Granell

[http://www.uoc.edu/webs/arodriguezgrane/CA/curriculum/index.html]

Neus Rotger

[http://www.uoc.edu/webs/nrotgerc/CA/curriculum/index.html]

Laura Solanilla Demestre

[http://www.uoc.edu/webs/lsolanilla/CA/curriculum/index.html]