• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Estudis d'Arts i Humanitats
Llengua i literatura catalanes

Professorat

Els professors i professores del Grau de Llengua i Literatura Catalanes s’esforcen contínuament per millorar la qualitat de la docència, incorporant els plantejaments i els recursos metodològics més adequats per a cada assignatura o àrea d’estudi. Per això també promouen l’esperit crític, la formació interdisciplinària i les aptituds pràctiques entre els estudiants, amb la intenció que rebin una formació alhora útil i gratificant.

L’equip acadèmic és format per professors experts i altament qualificats. Els professors propis són els responsables i els coordinadors de l’acció docent i seleccionen els materials i recursos que s’utilitzen en la formació dels estudiants, els professors consultors imparteixen la docència a les aules i els professors tutors assessoren i guien els estudiants al llarg dels seus estudis.
 

Ona Domènech Bagaria
Directora del grau de Llengua i literatura catalanes

[http://www.uoc.edu/webs/odomenechb/CA/curriculum/index.html]

Maite Puigdevall Serralvo
Directora del màster d'Estudis Catalans

[http://www.uoc.edu/webs/mpuigdevallse/CA/curriculum/index.html]

Roger Canadell Rusiñol

[http://www.uoc.edu/webs/rcanadell/CA/curriculum/index.html]

Salvador Climent Roca

[http://www.uoc.edu/webs/scliment/CA/curriculum/index.html]

Marta Coll Florit

[http://www.uoc.edu/webs/mcollfl/CA/curriculum/index.html]

Josep-Anton Fernández Montolí

[http://www.uoc.edu/webs/jfernandezmont/CA/curriculum/index.html]

Narcís Figueras Capdevila

[http://www.uoc.edu/webs/nfigueras/CA/curriculum/index.html]

Olívia Gassol Bellet

[http://www.uoc.edu/webs/ogassol/CA/curriculum/index.html]

Teresa Iribarren Donadeu

[http://www.uoc.edu/webs/tiribarren/CA/curriculum/index.html]

Roger Martínez Sanmartí

[http://www.uoc.edu/webs/rmartinezsa/CA/curriculum/index.html]