• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Estudis d'Arts i Humanitats
Llengua i literatura catalanes

Professorat

Els professors i professores del Grau de Llengua i Literatura Catalanes s’esforcen contínuament per millorar la qualitat de la docència, incorporant els plantejaments i els recursos metodològics més adequats per a cada assignatura o àrea d’estudi. Per això també promouen l’esperit crític, la formació interdisciplinària i les aptituds pràctiques entre els estudiants, amb la intenció que rebin una formació alhora útil i gratificant.

L’equip acadèmic és format per professors experts i altament qualificats. Els professors propis són els responsables i els coordinadors de l’acció docent i seleccionen els materials i recursos que s’utilitzen en la formació dels estudiants, els professors consultors imparteixen la docència a les aules i els professors tutors assessoren i guien els estudiants al llarg dels seus estudis.
 

Antoni Oliver González

[http://www.uoc.edu/webs/aoliverg/CA/curriculum/index.html]

Joan Pujolar Cos

[http://www.uoc.edu/webs/jpujolar/CA/curriculum/index.html]

Neus Rotger

[http://www.uoc.edu/webs/nrotgerc/CA/curriculum/index.html]

Jaume Subirana Ortín

[http://www.uoc.edu/webs/jsubirana/CA/curriculum/index.html]

Agnès Vayreda Duran

[http://www.uoc.edu/webs/avayreda/CA/curriculum/]