• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació
Capacitació digital

Innovació

Pantalles

Ajud@: Sistema d'ajuda a la presa de decisions per docents integrat a les aules

Isabel Guitart i Jordi Conesa (coord.). Projectes APLICA 2012.
Participants: Ana Elena Guerrero, Enric Mor, M.ª Elena Rodríguez González, Lluís Villarejo, Àngels Rius Gavidia
 

En aquest projecte es proposa integrar un sistema de mineria d'opinions a les aules de la UOC per a donar suport a la presa de decisions dels docents. Les opinions extretes, juntament amb altres dades extretes de l'aula, seran mostrades als docents de manera gràfica en dos quadres de comandament, un per a donar suport a la docència a curt termini i l'altre enfocat a donar suport a la docència a mitjà/llarg termini.


L'objectiu principal del projecte és la creació d'una eina d'intel·ligència de negoci que permeti el següent:


- als consultors, veure de manera ràpida l'evolució dels estudiants i detectar problemes potencials, i

- als professors responsables d'assignatura, visualitzar el funcionament global de cadascuna de les seves assignatures i detectar tant punts de millora, com mesures reeixides, com la satisfacció dels estudiants amb els diferents aspectes de la seva docència.
 

Innovacio

La competència del treball en equip en xarxa pels docents

Montse Guitert (coord.) Teresa Romeu, Ana Elena Guerrero, Marc Romero

Projecte APLICA 2007.


Aquest projecte té com a finalitat la formació del treball en equip entre docents tenint en compte que el treball en equip entre docents pot esdevenir un element clau per a l'actualització i la innovació docent. El resultat d'aquest projecte és una proposta de formació virtual de treball en equip entre docents i una guia de com gestionar el treball en equip entre docents.

Innovacio

Edició en línia de vídeos de forma col·laborativa

Adriana Ornellas (coord.), Montse Guitert, Carlos Casado, Muriel Garreta, Antoni Marín. Projectes APLICA 2010.


Aquest projecte té per objectiu integrar en el Campus Virtual una eina per a la producció (edició, muntatge i postproducció final) en línia de vídeos de manera col·laborativa. Associat a aquest objectiu es plantegen els objectius específics següents:


1. Explorar les eines 2.0 existents que possibiliten l'edició col·laborativa de vídeos en línia per tal de triar la més òptima per a integrar en el Campus (benchmarking).
2. Implementar la integració de l'eina seleccionada en el Campus Virtual.
3. Fer una prova pilot en el marc de l'assignatura Competències TIC en els estudis de Comunicació.
4. Avaluar la prova pilot i difondre'n els resultats.
5. Elaborar una guia metodològica sobre els projectes audiovisuals de creació col·lectiva i la seva incorporació en l'activitat d'aprenentatge de l'estudiant.
 

Innovacio

Espai de treball en grup web 2.0 al Campus de la UOC

Marc Romero (coord.), Montse Guitert, Teresa Romeu, Adriana Ornellas, Muriel Garreta i Magí Almirall. Projectes APLICA 2010.


L'objectiu del projecte és dissenyar un nou espai de treball en grup de les aules per a dur a terme activitats col·laboratives en xarxa amb eines web 2.0 i fer-ne un pilotatge en el marc de l'assignatura transversal de Competències TIC.


Es concreta en els objectius específics següents:


1. Definir eines i funcionalitats que facilitin els processos de col·laboració en els espais en equip (entre altres marcadors socials, googledocs, blogs, wikis, comunicació síncrona...).
2. Conceptualitzar i dissenyar l'espai de grup.
3. Implementar el disseny de l'espai de grup de treball al Campus.
 

Innovacio

PRESENT@: Sala de graus virtual multidisciplinària

Toni Perez (coord.) Montse Guitert et al. (2012)
AGAUR (2010MQD 00015).
 

La finalitat del projecte és generalitzar l'eina PRESENT@ per a esdevenir de propòsit general per a pràcticum o TFC de qualsevol titulació, desenvolupar una nova interfície d'interacció més amigable que faciliti la pujada de vídeos i l'edició de característiques (com ara l'etiquetatge) a usuaris de qualsevol nivell i provar-ne els resultats en un context real amb usuaris. Per a portar a terme la generalització caldrà aplicar tècniques de disseny centrat en l'usuari per a analitzar les necessitats de cada titulació i extreure uns requeriments generals per a l'eina. En aquest sentit, cal destacar que en aquest projecte hi participen professors de diferents titulacions, tant tècniques com humanístiques i que, per tant, es disposarà d'una mostra d'usuaris i professors prou significativa i diversa.


Un cop analitzats els usuaris i obtinguts aquest requeriments generals, caldrà desenvolupar les adaptacions necessàries per a adaptar PRESENT@ a les noves tipologies d'usuaris. En concret, es preveu que caldrà desenvolupar un conjunt d'interfícies d'acord amb aquest enfocament més general que facilitin la interacció a l'hora de pujar i gestionar els vídeos.