• Share
  • Listen
  • Print

Faculty of Health Sciences
Publications

Selected conferences

Saigí F. LabTM: col·laboració i intel·ligència col·lectiva. A: I Jornada R+D+i en TIC i Salut a Catalunya. Parc Científic i Tecnològic Universitat de Girona; Girona  maig de 2010.

Saigí F. El reto de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación en la definición, apertura y traslado de hospitales. Punto de encuentro. Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi; Sant Joan Despí (Barcelona) març de 2010.

Saigí F. The LabTM Telemedicine Laboratory: not a grail yet?. A: eChallenges e-2009, ConferenceProceedings. Cunningham P, Cunningham M (Eds), IIMC International Information Management Corporation Ltd, ISBN 978-1-905824-13-7; Istambul 21-13 d’octubre de 2009.

Saigí F. Adaptación de la e-Formación al nuevo paradigma de la Salud. A: Cartagena Telemedicine Conference 2009 (CTMC 2009). Universidad de ICESI (Colombia); Centro de Telemedicina de Colombia LTDA; Cartagena de Indias (Colombia) octubre de 2009.

Saigí F. La formación médica ante el nuevo paradigma de salud. Factores críticos. Conferencia del Instituto Estatal de Salud; Veracruz (Mèxic) setembre de 2009.

Saigí F. Factores críticos de la formación médica ante el nuevo paradigma de salud. Conferencia Magistral de Telemedicina. A: Centro Universitario de Ciencias de la Salud Universidad de Guadalajara; Guadalajara (Mèxic) setembre de 2009.

Saigí F. Experiències de la Historia Clínica Compartida a Catalunya a partir de 5 estudis de cas. A: Presentació estudi "Modernització tecnològica, canvi organitzatiu i servei als usuaris en el sistema de salut de Catalunya". Departament de Salut, Generalitat de Catalunya; Barcelona  febrer de 2008.

Saigí F. La informatització de la informació sanitària: Projectes i experiències de Història Clínica Compartida. A: VI Jornada Fòrum Català d’Informació i Salut. Fòrum Català d’Informació i Salut; Barcelona  febrer de 2008.