• Inicio
  • /Galería de trabajos finales de máster
  • Compartir
  • Escuchar
  • Imprimir

Estudios de Ciencias de la Salud
Galería de trabajos finales de máster

L’aparador de projectes dels màsters universitaris dels Estudis de Ciències de la Salut presenta una mostra dels treballs finals elaborats pels estudiants. L’objectiu és esdevenir una galeria de treballs que serveixi tant als futurs candidats del programa per a tenir una idea dels productes que es generen en cursar-lo, com als mateixos estudiants que el cursen perquè els sigui inspiració i exemple alhora del que és un projecte final. El treball final és un dels elements fonamentals del procés d'aprenentatge, un instrument docent que facilita l'aplicació de l'aprenentatge desenvolupat durant el màster en un context real de treball.  

Trabajo Final de Máster - Nutrición y salud

01/02/2013

Proyecto de educación nutricional para el fomento de un desayuno saludable en estudiantes de secundaria

Autor: Alicia Borja
Máster universitario: Nutrición y salud
Tutor: Alicia Aguilar
Palabras clave: nutrición, educación
Idioma: español 

+ Enlace al proyecto

Trabajo final de Máster - Nutrición y salud

01/02/2013

Influencia del peso en el pronóstico de las supervivientes de cáncer de mama: abordaje nutricional tras el diagnóstico

Autor: Maria Jesús Rodríguez
Máster universitario: Nutrición y salud
Tutor: Begoña Manuel
Palabras clave: nutrición, cáncer
Idioma: español

+ Enlace al proyecto

Trabajo Final de Máster - Nutrición y salud

01/07/2012

Efecto de los probióticos en el control de la obesidad en humanos: hipótesis no demostradas

Autor: Amparo Arias
Máster universitario: Nutrición y salud
Tutor: Núria Mach
Palabras clave: microbioma, probióticos, obesidad
Idioma: español 

+ Enlace al proyecto

Trabajo Final de Máster - Telemedicina

01/07/2012

Historia clínica y social electrónica domiciliaria : Propuesta de modelo integrado

Autor: Alberto de Diós Romero
Máster universitario: Telemedicina
Tutor: Rafael Calonge
Palabras clave: Historia clínica, electrónica
Idioma: Español.

+ Enlace al proyecto