• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Arxiu Serveis

Consulta i préstec

Consulta i préstec

El Servei d'Arxiu i Gestió Documental gestiona les peticions de consulta i de préstec dels documents preservats als fons de l'Arxiu Central i l'Arxiu Històric procedents dels diferents arxius d'oficines. La consulta i el préstec estan sotmesos a diferents normatives de protecció de dades, propietat intel·lectual i qualsevol altra de les limitacions legals establertes per la FUOC i els seus reglaments o normatives. Per a dur a terme aquest servei, cal seguir un procediment de sol·licitud i de condicions d'ús que en garanteix l'ús correcte i les condicions de seguretat, segons el que s'estableix al Reglament d'arxiu.

Transferències d'arxiu

Transferències d'arxiu

La transferència a l'arxiu és el procediment que consisteix a sol·licitar al Servei d'Arxiu i Gestió Documental el traspàs dels documents que cal conservar per llei i que ja han finalitzat la seva vida activa als diferents arxius d'oficina. El termini en què cal fer les transferències el determina el calendari de conservació definit pel Servei d'Arxiu i Gestió Documental. El seu objectiu és alliberar espai a les oficines i garantir la preservació correcta dels documents en espai i temps de manera controlada. La gestió la realitza el Servei d'Arxiu i Gestió Documental i cal seguir un procediment de sol·licitud que garantirà el traspàs correcte de la documentació als dipòsits centrals d'arxiu.

Formació i assessorament

Formació i assessorament

El Servei d'Arxiu i Gestió Documental pot donar suport a qualsevol de les àrees o persones que formen part de la UOC quan necessitin formació o assessorament relacionats amb la gestió dels documents i dels arxius d'oficina. Per a qualsevol sol·licitud o informació us podeu posar en contacte amb el Servei per mitjà del número de telèfon 93 326 38 39 o de l'adreça de correu electrònic arxiu@uoc.edu.

Manuals d'usuari

Manuals d'usuari

La relació dels manuals següents facilita als diferents usuaris de la UOC, d'una manera didàctica i entenedora, les diverses normes i procediments que afecten la gestió de documents i arxius d'oficina i la seva relació amb el Servei de Gestió Documental i Arxiu.