Patrocinis

Quins projectes volem fer

Entre altres actuacions, des del Campus per la Pau-UOC volem dur a terme un seguit d'accions orientades a promoure la cooperació al desenvolupament, l'ajut humanitari i la sostenibilitat. Per a això, necessitem la teva col·laboració. Amb el teu finançament, podrem assolir els nostres objectius, com ara aportar solucions concretes i pragmàtiques a necessitats específiques de persones i col·lectius en situació de risc o marginació. Aquests són els nostres projectes:

• L'explotació sexual comercial de la infància i de l'adolescència en totes les seves formes és una violació dels drets humans i dels seus drets fonamentals. Per això, posem en marxa un programa de formació sobre què és i com funciona l'explotació sexual comercial infantil (ESCI), com es pot prevenir i combatre per mitjà d'estratègies transversals i globals.

• Juntament amb la Fundació Mil·lenari de Vic, volem formar el col·lectiu dels agents socials de la ciutat de Vic i rodalia, en l'àmbit de les migracions, la interculturalitat, la resolució pacífica de conflictes i el coneixement d'altres cultures, per tal que es puguin convertir en agents integradors i mediadors davant d'una realitat social cada vegada més pluricultural.

Alfabetitzar digitalment les poblacions menys afavorides de l'Índia (nens, dones i població marginal) per tal que puguin adquirir els coneixements bàsics per a poder tenir accés a l'ús d'internet. Els nostres socis, en aquest cas, són xarxes d'universitats locals de l'Índia, i també qualsevol altra ONG o entitat sense ànim de lucre que pugui estar interessada a col·laborar-hi.