Patrocinis

Què hem fet fins ara

Logo Campus

Moltes entitats, institucions, empreses i fundacions han col·laborat amb el Campus per la Pau per fer realitat i posar en marxa un sèrie de cursos, entre els que destaquem els següents:

• Curs amb l'ONG Adane: Comprendre Àfrica
Per a aprofundir en el coneixement de les societats africanes, les seves especificitats culturals, l'encaix del continent a l'economia mundial o els principals problemes sanitaris.

• Curs amb l'Obra Social «la Caixa» i l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat: Aprendre a conviure
Per a contribuir a millorar les condicions de vida de les persones en risc social del districte Collblanc − La Torrassa.

• Curs amb la Fundació FC Barcelona i la Càtedra UNESCO: Esport, coexistència social i resolució de conflictes 
Per a potenciar la formació, la recerca i la divulgació de l'esport com a eina d'integració social, resolució de conflictes i promotora de la pau.
 

• Curs amb l'ONG Ser Paz. Universitat Barrio y Paz: La formació com a alternativa a la violència
Per a reduir la violència a les zones més conflictives de l'Equador i donar recursos i formació als joves per a apartar-los de les organitzacions armades i integrar-los a la societat.