• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Coneix el Centre d'Idiomes Moderns
Equip

Equip del Centre d'Idiomes Moderns

Al Centre d'Idiomes Moderns, la docència és impartida per més de 150 professors col·laboradors, especialistes en l’ensenyament d'idiomes, que formen l’estudiant, el guien en la planificació de la feina i l’avaluen, tot dinamitzant i organitzant la comunicació dins de l’aula. 

Els professors col·laboradors són coordinats per un equip de professors responsables d’assignatures. Com a especialistes i investigadors en el camp de la didàctica de les llengües, els professors vetllen pel funcionament correcte de la docència. Juntament amb altres àrees i centres de la Universitat, com l’Àrea de Tecnologia Educativa o l’eLearn Center, implementen nous recursos d’aprenentatge i desenvolupen eines que permeten als estudiants practicar competències com l’expressió oral.

Director del Centre d'Idiomes Moderns Joseph Hopkins Fitxa personal
Professor de xinès David Martínez Robles Fitxa personal
Professora d'anglès Gisela Grañena Moreno Fitxa personal
Professora d'anglès Jackie Robbins  
Professora de francès Nathalie Bittoun Debruyne Fitxa personal
Professora de català Olívia Gassol Bellet Fitxa personal
Professora d'anglès Pauline Ernest Fitxa personal
Professor d'alemany Pedro Fernández Michels Fitxa personal
Professora de japonès Takako Otsuki Fitxa personal
Mànager de Programa Teresa Fonoll Bernaus  
Tècnica de Gestió Acadèmica Diana Grau Felipe