• Inici
  • /Coneix el Centre d'Idiomes Moderns
  • Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Centre d'Idiomes Moderns Coneix el Centre d'Idiomes Moderns

Amb el Centre d'Idiomes Moderns, integrat en els Estudis d’Arts i Humanitats, la UOC vol satisfer la necessitat d’una societat que assisteix al creixement de la mobilitat universitria, de l’intercanvi global de bns i serveis i dels contactes interculturals. L’oferta d’angls, francs, alemany, xins, japons i catal s actualitzada i ampliada constantment per tal de millorar les capacitats comunicatives dels estudiants en aquestes llenges.

El Centre d'Idiomes Moderns s responsable de les assignatures de llengua estrangera que formen part dels plans d’estudis de les diferents titulacions oficials de la UOC i que proporcionen als membres de la comunitat universitria la competncia lingstica necessria en contextos tant acadmics com professionals. S’obre, tamb, a la ciutadania no universitria, a la qual ofereix la mateixa formaci de qualitat en totes les llenges i nivells.

Amb l’objectiu de facilitar l’equiparaci nacional i internacional dels seus certificats de llenges estrangeres, el Centre d'Idiomes Moderns ha adaptat la totalitat de la seva oferta al Marc europeu com de referncia per a les llenges (MECR). Aix facilitar als seus estudiants acreditar les seves competncies.

El cam recorregut


Des de la creaci de la UOC l’any 1994, les llenges estrangeres han estat un dels principals mbits de formaci dels seus estudiants. A la generalitzaci de  l’angls com a assignatura obligatria, s’hi va sumar el francs l’any 1998. A partir del 2004, amb la creaci del Programa d'sia Oriental, s’hi van afegir el xins i el japons, i el 2009 es va iniciar la docncia de l’alemany.

Mitjanant l’@teneu Universitari, l’any 2005, els cursos de llenges estrangeres es van posar a disposici de tothom, independentment de la formaci prvia de l’alumne. Paral·lelament, la UOC va comenar a oferir cursos de catal que preparaven per a l’obtenci dels certificats homologats dels nivells intermedi i de suficincia.

Davant d’aquestes nombroses activitats, el 2010 la UOC va crear el Centre d'Idiomes Moderns, per tal que aplegus la docncia de llenges i desenvolups el potencial estratgic de l’ensenyament virtual d’idiomes en benefici de tota la societat.