• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Coneix el Centre d'Idiomes Moderns
Recerca i innovació

Les principals línies de recerca del Centre d'Idiomes Moderns estan orientades al rol del professor en un entorn virtual i al desenvolupament d’activitats d’expressió i interacció oral. Els resultats s’han publicat a les principals revistes del camp, com ara ReCall, Calico Journal i Computer Assisted Language Learning.

Formació en llengües i TIC

L’ensenyament en línia obliga a redefinir el rol del professor. El Centre d'Idiomes Moderns investiga, assessora centres i forma professors en matèria d’actualització de competències pràctiques, definició i adaptació de pautes de treball, i creació i coordinació d’equips de professors. Les recerques s’han dut a terme en grups interdisciplinaris de la mateixa UOC o bé en projectes internacionals com ICT-REV, una iniciativa cofinançada per l’European Centre for Modern Languages i la Comissió Europea.

Expressió i interacció oral

SpeakAppsUn dels resultats d'anys d'innovació i recerca sobre la pràctica de l'expressió oral en línia és SpeakApps. Production and interaction in a foreign language through online ICT tools, un projecte de 5 universitats europees liderat per la UOC i finançat per la Comissió Europea dins el programa Lifelong Learning.

Iniciat el 2011, la valoració positiva que n’ha fet la Comissió Europea li ha reportat l’oportunitat d’ampliar i difondre les activitats proposades. Estudiants i professors trobaran al web d’SpeakApps activitats per a practicar l'expressió oral des de diferents eines, com ara Langblog i Tandem.

SpeakApps ha estat guardonat amb la medalla de plata del Learning Impact Award 2014. Tandem, una de les aplicacions que formen part del portal SpeakApps, és premi LTI App Bounty. Els dos guardons estan organitzats per l’IMS Global Learning Consortium (Estats Units).

Lifelong Learning Programme      IMS Global Learning Consortium

Langblog

Vídeo descriptiu de l'eina Langblog

Langblog és un àudio/vídeoblog especialment dissenyat per a facilitar la producció oral entre els estudiants de llengües.

Tandem

Vídeo descriptiu de l'eina Tandem

Tandem és una eina amb nombroses activitats d’interacció oral que serveixen per a practicar vocabulari, gramàtica, fluïdesa, etc.