• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Idiomes
Xinès

Xinès

L’oferta de xinès de la UOC inclou cursos generals i cursos específics per la preparació dels exàmens HSK.

Pel que fa als cursos semestrals de xinès, aposten per un aprenentatge integral i equilibrat que inclou les diferents habilitats lingüístiques de comprensió i producció oral i escrita, per mitjà de l’ús de les tecnologies de la informació i amb una metodologia actualitzada.

Es tracta de cursos que es basen en les competències fixades pels nivells inicial i bàsic del Marc Europeu Comú de Referència de les Llengües i que es corresponen als nivells 1 a 3 de l’examen oficial HSK del Hanban-Institut Confuci. Els estudiants realitzen una avaluació continuada al llarg del semestre, amb tasques de comprensió i producció oral i escrita, i reben un retorn personalitzat per part dels profesors.

Els diferents cursos, basats en el Marc europeu comú de referència per a les llengües, ofereixen les eines necessàries perquè els estudiants puguin preparar els exàmens de xinès HSK que organitza l’Institut Confuci (Hanban), fins al nivell HSK 3.

Pel que fa als cursos de preparació de l’HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi, certificat oficial de la República Popular de la Xina) són cursos breus específicament dissenyats perquè els estudiants puguin preparar els diferents exàmens HSK. En aquests cursos es treballa la mecànica de cada examen i les competències necessàries per superar-los, es proporcionen eines per treballar el vocabulari i la gramàtica corresponents i es fa un seguiment dels estudiants per detectar les seves necessitats específiques.

Aquests cursos, complementen l’oferta de cursos regulars de la UOC, tot i que estan dirigits a qualsevol estudiant de xinès.  En el següent quadre s’indiquen els cursos de preparació dels exàmens HSK que ofereix la UOC.

Nivell del Marc Comú de Referència / HSK Cursos semestrals Idioma campus Crèdits Preus
Per cada crèdit l’estudiant haurà de calcular un total de 25 hores de dedicació al llarg del curs.


A1

Nivell Inicial / HSK 1-2
Xinès A1.1 Català 5 323€
Xinès A1.2 Català 5 323€
Xinès A1.3 Català 5 323€
A2

Nivell Bàsic / HSK 3
Xinès A2.1 Català 5 323€
Xinès A2.2* Català 5 323€
Cursos preparació HSK Curs preparació HSK 2 Castellà 1 60€
Curs preparació HSK 3 Castellà 1 60€
Curs preparació HSK 4 Castellà 3 180€

* El Xinès A2.2 assoleix un nivell competencial i de vocabulari que està a mig camí de l’examen HSK 3 i l’examen HSK 4.

Avís important

Descompte "Comunitat UOC"
Si sou membres de la comunitat UOC, és a dir, heu fet a la UOC estudis d'ateneu, del Centre d'Idiomes Moderns, Seminaris de Tardor, d'hivern o d'estiu, cursos de formació a mida (UOC Corporate), o una especialització; si esteu estudiant un grau o màster universitari però encara no us heu titulat, en el moment de fer la matrícula podreu aplicar el descompte "Comunitat UOC".